Iertați și vi se va ierta și vouă

Iertați și vi se va ierta și vouă

Iertați și vi se va ierta și vouă Matei 6,14 Căci dacă voi iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru ceresc vă va ierta, însă dacă nu-i veţi ierta pe oameni, nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre. Când postiţi nu fiţi trişti ca ipocriţii, căci ei îşi...
Mie mi-ați făcut

Mie mi-ați făcut

Mie mi-ați făcut Matei 25,40 Criteriile judecăţii finale Când va veni Fiul Omului în gloria lui, împreună cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul său de mărire. Şi se vor aduna înaintea lui toate naţiunile, iar el îi va despărţi pe unii de alţii, aşa cum...
Tată, am păcătuit

Tată, am păcătuit

Tată, am păcătuit Luca 15,18 Parabola tatălui îndurător. Fiul risipitor Apoi le-a spus: „Un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui: «Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine». Iar el le-a împărţit averea. Şi, nu după multe zile, fiul cel...
Doi oameni au urcat la templu

Doi oameni au urcat la templu

Doi oameni au urcat la templu Luca 18,10 „Doi oameni au urcat la templu ca să se roage: unul era fariseu, iar celălalt vameş. Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel: «Dumnezeule, îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni: hrăpăreţi, nedrepţi,...
Părinții l-au adus pe copilul Isus

Părinții l-au adus pe copilul Isus

Părinții l-au adus pe copilul Isus Luca 2,27 Prezentarea lui Isus în templu După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în Legea Domnului: Orice prim născut de parte bărbătească...
Sfinții Trei Ierarhi

Sfinții Trei Ierarhi

Sfinții Trei Ierarhi Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte. Nici nu se aprinde o candelă şi se pune sub obroc, ci pe candelabru ca să lumineze pentru toţi cei din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să...
Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui David

Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui David

Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui David Matei 15,22 Vindecarea fiicei unei canaaneence Plecând de acolo, Isus s-a retras în părţile Tirului şi Sidonului şi iată, o femeie canaaneană a ieşit din ţinuturile acelea şi a strigat: „Îndură-te de mine, Doamne, Fiul...
S-a suit într-un sicomor ca să îl vadă

S-a suit într-un sicomor ca să îl vadă

S-a suit într-un sicomor ca să îl vadă Luca 19,4 Convertirea lui Zaheu Apoi a intrat şi a traversat Ierihonul. Şi iată, un bărbat numit Zaheu, care era şeful vameşilor şi era bogat, căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea din cauza mulţimii, întrucât era mic de...
Isuse, Învățătorule, îndură-te de noi!

Isuse, Învățătorule, îndură-te de noi!

Isuse, Învățătorule, îndură-te de noi! Luca 17,13 A intrat într-un sat şi i-au venit în întâmpinare zece leproşi care stăteau la distanţă. Aceştia au ridicat glasul, strigând: „Isuse, Învăţătorule, îndură-te de noi!” Văzându-i, el le-a spus: „Mergeţi...