Dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului

Ioan 6,53

Iudeii se certau între ei, zicând: „Cum poate Acesta să ne dea trupul Lui să îl mâncăm?” Şi le-a zis Isus: „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul Meu este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. Precum m-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu trăiesc pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer, nu precum au mâncat părinţii voştri mana şi au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac.”

Ioan 6,52-58

Etichete:

Fii Cristofor!

Îți place mesajul din această pagină? Dacă da, te invităm să fii Cristofor, adică purtător de Cristos, distribuind mesajul paginii în rețelele sociale pe care le folosești. Ai la dispoziție butoanele din stânga paginii, sau butonul de mai jos, care te va conduce la această postare pe pagina noastră de Facebook!
Scurtă reflecție

În Joia cea Mare, instituind Euharistia, Fiul lui Dumnezeu ne-a oferit hrana supranaturală care să ne însoțească în pelerinajul nostru pământesc spre viața viitoare. Și nu orice hrană, ci însuși Trupul și Sângele Său.

Alte informații

Pasajul este luat din fascinantul capitol 6 al Evangheliei lui Ioan.

Citește textul integral

 

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 28 aprilie 2016
ID intern: 00019