De ce nu se revelează Isus tuturor?

pr. Michael Nixon

Dacă ai fi Dumnezeu și ai putea trimite un mesaj simultan fiecărei persoane de pe pământ, de ce nu ai face așa? De ce nu se revelează Isus tuturor, chiar acum? Din seria „Făcuți pentru slavă” cu pr. Michael Nixon.

Durată: 2 min 34 secunde
Limba (audio): engleză
Subtitrare (text): română

Vezi pe YouTube originalul

[etichete]

Dacă ai fi Dumnezeu și ai putea trimite un mesaj simultan fiecărei persoane de pe pământ, de ce nu ai face așa? De ce nu se revelează Isus tuturor, chiar acum?

FĂCUȚI PENTRU SLAVĂ
cu pr. Michael Nixon

Planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii și de răspândire a mesajului Său la toți de pe Pământ, a fost, în esență, să intre în lume, într-un moment anume, într-o istorie anume, în istoria unui anumit popor, a poporului evreu, în această mică regiune a Imperiului Roman, în acest popor cucerit de greci, de perși și acum de romani și subjugat de multe-multe ori, în acest loc mărunt se naște Isus, în acest orășel, Betleem. Crește într-un orășel și mai mic, Nazaret, și de aici își alege câțiva ucenici, alege 12 persoane să fie discipolii și apostolii Săi speciali. Când se înalță la cer nu are cu mult mai mulți ucenici și le spune să aștepte Spiritul Sfânt și apoi să meargă la marginile pământului, făcând discipoli în toate neamurile.

Gândește-te: pare un plan destul de ineficient. Pare destul de greoi. De ce nu le-a spus tuturor deodată? Ne arată ceva despre dorința lui Dumnezeu, despre modul în care El alege să acționeze. Arată de ce acționează astfel, că El nu a vrut doar să fie un banner uriaș pe cer: „Isus e Domnul, să credeți în El”, și toți: „OK. Cred în El acum”. El a dorit o relație: dintre Dumnezeu și Poporul Său și relația dintre membrii Poporului Său, această realitate căreia îi spunem Biserică. Astfel, mesajul mântuitor al lui Isus e transmis lumii în și prin Biserica întemeiată de El. Și marea noastră slavă, marea noastră bucurie e că putem participa la împărtășirea mesajului cu alții. Merge încet, cere multă muncă, căci prietenia cere mult timp. Relațiile cer timp: nu doar transmiți un mesaj cuiva și treci apoi la următoarea persoană. Împărtășim altora Vestea Bună dar și suntem cu ei în încercările lor, căci așa face Isus cu noi.

Când ne întrebăm deci: „De ce nu se revelează Isus tuturor?” – pentru că vrea ca tu să fii o revelare a Sa pentru o altă persoană. Acea persoană din viața căreia alegi să îi împărtășești Vestea Bună, schimbarea pe care Dumnezeu a adus-o în viața ta în și prin Isus. Și prin ea se ajunge la altă persoană, și prin ea la alta… Prin acest proces de a deveni discipoli ce fac discipoli noi împlinim misiunea lui Isus și planul Său.