Omul creat la urmă

Sf. Ioan Gură de Aur

Omul creat la urmă. Ați văzut procesiuni cu Episcop? El este ultimul. De ce oare? Din același motiv pentru care și omul a fost creat ultimul.

Omul, făptura cea mare și minunată și mai scumpă înaintea lui Dumnezeu decât toată zidirea, pentru care sunt cerul și pământul și marea și tot restul creației; omul, de a cărui mântuire Dumnezeu s-a îndrăgostit până acolo încât nici pe Cel Unul-Născut nu l-a cruțat pentru el.

„Și de ce”, întreabă unii, „dacă este mai de preț decât toată lumea, a fost adus la ființă în urma lumii?” Tocmai de aceasta: că este mai de preț decât toată lumea. Așa cum având împăratul a merge într-o cetate oarecare, căpeteniile de oaste și dregătorii și păzitorii și robii toți merg înainte ca, pregătind locuința împărătească și toată slujirea cea de trebuință, să primească pe împărat cu multă cinste: întocmai la fel și aici. Înaintea omului, ca înaintea unui împărat, a mers soarele, a mers cerul, a mers lumina, toate s-au făcut și s-au împodobit: și apoi a fost adus el, cu multă cinste.

Sf. Ioan Gură de Aur
Predici la Geneză

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]
Alte informații

Cunoști viața Sfântului Ioan Gură de Aur?

Citește despre viața lui
Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 24 noiembrie 2016
ID intern: 00391