Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Mărturisirea lui Petru
Venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe discipolii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” Ei i-au spus: „Unii «Ioan Botezătorul», alţii «Ilie», alţii «Ieremia sau unul dintre profeţi»”. El le-a spus: „Dar voi, cine spuneţi că sunt?” Atunci Simon Petru a luat cuvântul şi a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” Isus i-a răspuns: „Fericit eşti Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Şi eu îţi zic: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi porţile iadului nu o vor birui. Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: ceea ce vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, iar ceea ce vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri”.

Matei 16,13-19 / Ss. Ap. Petru și Pavel

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]
Scurtă reflecție

Petru și Pavel. Ambii au murit, şi totuşi amândoi trăiesc şi azi, căci, prin moarte, ei s-au născut la viaţa cea nemuritoare. Dar Petru şi Pavel mai trăiesc şi în alt sens, căci, dacă Isus Cristos le-a promis că va fi cu ei până la sfârşitul lumii, ei trebuie să-şi continue existenţa prin succesorii lor până la a doua venire a Mântuitorului. Iată de ce în locul lui Petru, primul Papă, a urmat şirul neîntrerupt al Papilor, iar în locul lui Pavel şi al celorlalţi Apostoli, a urmat nesfârşitul şir al Episcopilor şi preoţilor. Petru conduce şi azi Biserica, în persoana Papilor; Pavel propovăduieşte şi azi, în persoana Episcopilor şi preoţilor. (pr. Neamțiu)

Alte informații

Citește din timp lecturile sărbătorii: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 29 iunie 2016
ID intern: 00234