I-a ieșit înainte un om posedat de diavol

Luca 8,27

Isus vindecă un om posedat de diavol în ţinutul gherasenilor
Şi au tras la mal în ţinutul gherasenilor, care este de partea cealaltă a Galileii. După ce a coborât [Isus] pe uscat, i-a ieşit înainte un om din cetate, care era posedat de diavol. De mult timp nu mai purta îmbrăcăminte şi nici nu locuia în casă, ci în morminte. Când l-a văzut pe Isus, strigând, s-a aruncat la pământ în faţa lui şi, cu glas puternic, i-a spus: „Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te rog să nu mă chinuieşti!”, pentru că el îi poruncise duhului necurat să iasă din om. De fapt, de multe ori pusese stăpânire pe el. Pentru a fi păzit, fusese legat cu cătuşe la mâini şi lanţuri la picioare, dar, sfărâmând orice legătură, era gonit de diavol în pustiu. Atunci Isus, l-a întrebat: „Care-ţi este numele?” El i-a răspuns: „Legiune”, căci intraseră mulţi diavoli în el. Şi-l rugau să nu le poruncească să intre în abis.
Era acolo o turmă mare de porci care păşteau pe munte; şi l-au rugat să le dea voie să intre în ei, iar el le-a dat voie. Atunci diavolii au ieşit din om şi au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe coasta abruptă în lac şi s-a înecat. Când au văzut paznicii ce s-a întâmplat, au alergat să dea de ştire în cetate şi în sate. Iar ei au ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Isus; l-au găsit pe omul din care ieşiseră diavolii îmbrăcat şi întreg la minte, aşezat la picioarele lui Isus. Şi i-a cuprins frica. Însă, când cei care au văzut au povestit cum a fost salvat cel posedat de diavol, toată mulţimea dimprejurul gherasenilor l-a rugat pe Isus să se îndepărteze de la ei, căci erau cuprinşi de o mare frică. Atunci, urcându-se în barcă, s-a întors. Omul din care fuseseră scoşi diavolii îl ruga să-l [lase să] rămână cu el, însă l-a trimis, spunând: „Întoarce-te acasă şi povesteşte tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine”. Iar el a plecat, vestind în întreaga cetate ceea ce a făcut Isus pentru el.

Luca 8,26-39 / Duminica 23 după Rusalii

Fii Cristofor!

Îți place mesajul din această pagină? Dacă da, te invităm să fii Cristofor, adică purtător de Cristos, distribuind mesajul paginii în rețelele sociale pe care le folosești. Ai la dispoziție butoanele din stânga paginii, sau butonul de mai jos, care te va conduce la această postare pe pagina noastră de Facebook!
Scurtă reflecție

Iubiţii mei, trebuie să veghem mereu asupra noastră înşine, să ne studiem prin meditaţie şi examen zilnic de conştiinţă mişcările ascunse ale inimii, înclinaţiile, preocupările şi ataşamentele dezordonate mascate, resorturile adevărate ale gândurilor, sentimentelor şi acţiunilor de fiecare zi, şi să facem ordine în suflet; să eliminăm tot ce nu e conform voinţei lui Dumnezeu, adică tot ce nu izvorăşte din iubirea adevărată şi nu e condus de ea, şi să ne orientăm toată viaţă spre Dumnezeu. În prezenţa lui Dumnezeu şi în lumina harului cerut de la El, să ne privim în faţă scăderile, să ne recunoaştem aşa cum suntem, chiar dacă acestea ne costă, umilindu-ne înaintea lui Dumnezeu, căci umilinţa este temelia sfinţeniei. Apoi să luăm hotărâri ferme de a ne corecta, hotărâri concrete, practice, reînnoite zilnic. Să ne spălăm sufletul, ori de câte ori simţim nevoia, în baia Sfintei Spovedanii şi să ne împrospătăm puterile sufleteşti prin nutrirea cu trupul şi sângele lui Isus, pâinea cea vie, rugându-L să rămână cu noi. Astfel, influenţa celui Rău asupra noastră va slăbi tot mai mult, pe măsură ce vom progresa în unirea cu Dumnezeu prin iubire, spre a deveni potire pline de viaţă divină. Amin. (pr. Neamțiu)

Alte informații

Citește din timp lecturile de duminică: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 22 octombrie 2016
ID intern: 00343