Cel încet la mânie

Proverbe 16,32

Cine este încet la mânie este bogat în înțelepciune,
dar cine se înfurie repede își dă pe față nebunia.
O inimă calmă este viața trupului,
dar pornirea pătimașă este putregaiul oaselor.
Un răspuns blând domolește mânia,
iar un cuvânt aspru ațâță mânia.
Cel încet la mânie este mai de preț decât un viteaz,
iar cel ce își stăpânește duhul
este mai prețuit decât cuceritorul unei cetăți.
Prin răbdare se poate îndupleca un om mânios
și o limbă dulce înmoaie oase.

Proverbe 14.29-30;15,1;16,32;25,15

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Pasajul este din capitolul 14 al Cărții Proverbelor. Găsești tot textul online pe DeiVerbum.ro.

Citește textul integral

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 4 martie 2017
ID intern: 00507