Mi-au străpuns mâinile și picioarele

Mi-au străpuns mâinile și picioarele

Mi-au străpuns mâinile și picioarele Psalmul 22(21),17 Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce m-ai părăsit? Eu sunt vierme, și nu om, ocara oamenilor și batjocura poporului. Toți care mă văd își bat joc de mine, strâmbă din buze și clatină din cap: „S-a încrezut în...
Strig către Tine, Dumnezeule

Strig către Tine, Dumnezeule

Strig către Tine, Dumnezeule Psalmul 17(16),6 Strig către Tine, Dumnezeule, căci Tu mă asculți, pleacă-ți urechea spre Mine și ascultă cuvintele Mele! Arată-ți milostivirea Ta cea mare, Tu, care cu dreapta Ta îi scapi de dușmani pe cei care caută refugiul în Tine!...
Ca un miel dus la înjunghiere

Ca un miel dus la înjunghiere

Ca un miel dus la înjunghiere Isaia 51,7 Noi toți rătăceam ca oile, fiecare pe calea noastră. Domnul a făcut să cadă asupra Lui păcatele noastre, ale tuturor. Chinuit și umilit, El nu și-a deschis gura; ca un miel dus la înjunghiere și ca o oaie fără de glas înaintea...
A luat asupra Sa durerile noastre

A luat asupra Sa durerile noastre

A luat asupra Sa durerile noastre Isaia 51,4 Cine a crezut în ceea ce ne-a fost anunțat? Și cine a cunoscut brațul Domnului? S-a înălțat ca o mlădiță înaintea Lui și ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu avea chip și nici frumusețe ca să o privim, nici înfățișare ca...
Iată slujitorul Meu

Iată slujitorul Meu

Iată slujitorul Meu Isaia 43,1 „Iată slujitorul Meu pe care îl sprijin, alesul Meu în care sufletul Meu își găsește plăcerea! Pus-am peste El Duhul Meu și El va propovădui popoarelor legea Mea. Nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu se va auzi pe ulițe vocea...
Ajutorul meu vine de la Domnul

Ajutorul meu vine de la Domnul

Ajutorul meu vine de la Domnul Psalmul 121(120),2 Ridicat-am ochii spre munți: „De unde-mi va veni ajutorul?” Ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta. Domnul te...
Strigați de bucurie către Domnul

Strigați de bucurie către Domnul

Strigați de bucurie către Domnul Psalmul 100(99),1 Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți înaintea Lui cu strigăte de veselie! Să știți că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem, poporul Lui și...
Fericiți cei care locuiesc în casa Ta

Fericiți cei care locuiesc în casa Ta

Fericiți cei care locuiesc în casa Ta Psalmul 84(83),5 Cât de plăcute sunt lăcașurile Tale, Doamne Sabaot! Sufletul meu suspină, ba chiar tânjește după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeul cel viu! Fericiți sunt cei care locuiesc...
Ascultă, Dumnezeule, strigarea mea!

Ascultă, Dumnezeule, strigarea mea!

Ascultă, Dumnezeule, strigarea mea! Psalmul 61(60),2 Ascultă, Dumnezeule, strigarea mea, ia aminte la rugăciunea mea! De la marginile pământului, pe Tine te chem, când inima mi-e cuprinsă de neliniște; călăuzește-mă la stânca la care nu pot să mă duc! Căci Tu ești un...