Doamne Isuse, primește sufletul meu

Fapte 7,59

Arestarea diaconului Ştefan
Ştefan, plin de har şi de putere, săvârşea minuni şi semne mari în popor. Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a liberţilor, a cirenenilor, a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi Asia, şi au început o controversă cu Ştefan, dar nu puteau ţine piept înţelepciunii şi duhului cu care vorbea. Atunci i-au pus pe nişte bărbaţi să spună: „L-am auzit pe acesta rostind cuvinte de blasfemie împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu”. Au instigat poporul, pe bătrâni şi pe cărturari, s-au năpustit asupra lui, l-au prins şi l-au dus în faţa Sinedriului. Apoi au prezentat nişte martori falşi care spuneau: „Omul acesta nu încetează de a rosti cuvinte împotriva acestui loc sfânt şi împotriva Legii. Într-adevăr, l-am auzit spunând: «Acest Isus Nazarineanul va distruge locul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise»”. Atunci, toţi cei care şedeau în Sinedriu l-au privit ţintă şi au văzut faţa lui ca faţa unui înger.

Discursul sfântului Ştefan
Marele preot a zis: „Aşa este într-adevăr?” Dar el a spus: „Voi, fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul gloriei s-a arătat părintelui nostru Abraham pe când era în Mesopotamia, mai înainte de a fi locuit în Haran, şi i-a zis: Ieşi din pământul tău şi dintre rudele tale şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta! Atunci el a ieşit din ţara caldeilor şi a locuit în Haran. De acolo, după ce a murit tatăl său, [Dumnezeu] l-a strămutat în ţara aceasta în care locuiţi voi acum. Şi nu i-a dat în ea moştenire nici o palmă de pământ, ci i-a promis că i-o va da în stăpânire lui şi descendenţei lui după el, deşi nu avea nici un copil. Solomon i-a construit o casă. Însă Cel Preaînalt nu locuieşte în casă făcută de mână [de om], după cum spune profetul: Cerul este tronul meu, iar pământul,  aşternut picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veţi construi, spune Domnul, sau care este locul meu de odihnă? Oare nu mâna mea a făcut toate acestea? Încăpăţânaţi, cu inimile şi urechile păgâne, voi vă împotriviţi întotdeauna Duhului Sfânt. Aşa au fost părinţii voştri, aşa sunteţi şi voi! Pe care dintre profeţi nu i-au persecutat părinţii voştri? Ei i-au ucis pe cei care vesteau dinainte despre venirea Celui Drept, pe care voi, acum, l-aţi trădat şi l-aţi ucis. Voi aţi primit Legea prin slujirea îngerilor şi nu aţi ţinut-o”.

Martiriul lui Ştefan
Când au auzit ei acestea, fremătau de furie în inima lor şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. Dar el, plin de Duh Sfânt, cu ochii îndreptaţi spre cer, a văzut gloria lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu şi a zis: „Iată! Văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu”. Atunci ei, strigând cât îi ţinea gura, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit împreună asupra lui şi, scoţându-l afară din cetate, aruncau cu pietre asupra lui. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Şi, în timp ce îl loveau cu pietre, Ştefan a strigat zicând: „Doamne Isuse, primeşte sufletul meu”. Apoi, căzând în genunchi, a strigat cu glas puternic: „Doamne, nu le socoti păcatul acesta” şi, spunând aceasta, a adormit.

Fapte 6,8-15.7,1-5.47-60 / A III-a zi de Crăciun

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Să ne încredințăm mijlocirii Sfântului protomartir Ştefan, rugându-l să ne obţină de la Mântuitorul harul iubirii şi tăriei creştine ca să-L mărturisim fără şovăire pe Isus în toate împrejurările, atât cu vorba, cât şi cu fapta. Să-l rugăm să ne câştige harul de a scoate, ca el, din gândul la Cer şi din speranţa fericirii ce ne aşteaptă acolo, tăria de a lupta fără compromis pentru triumful voinţei lui Cristos în noi şi în jurul nostru şi de a accepta cu smerenie, blândeţe şi seninătate, din iubirea pentru El, necazurile şi greutăţile de fiecare zi. Să-i cerem să ne obţină, de asemeni, harul acelei iubiri suprafireşti, divine, care îmbrăţişează deopotrivă pe cei buni şi pe cei răi, pe cei ce ne urăsc ca şi pe cei ce ne iubesc, pe cei ce ne vorbesc de rău, ca şi pe cei ce ne preţuiesc şi ne laudă; dar, mai presus de toate, harul de a ierta din toată inima pe cei care ne-au ofensat grav, ucigându-ne, poate, chiar bunul nume, şi să dezrădăcinăm din inimă orice urmă de resentimente (pr. Neamțiu)

Alte informații

Citește din timp lecturile sărbătorii: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 27 decembrie 2016
ID intern: 00449