Nu te teme; crede numai

Luca 8,50

Şi iată că a venit un bărbat cu numele Iair, care era conducătorul sinagogii şi, căzând la picioarele lui Isus, îl ruga să vină în casa lui fiindcă avea o singură fiică, în jur de doisprezece ani, care era pe moarte. Pe când se ducea, mulţimile îl îmbulzeau. O femeie, având hemoragie de doisprezece ani, care îşi cheltuise toată avuţia cu medicii şi care nu putuse fi vindecată de nimeni, apropiindu-se pe la spate, i-a atins ciucurii mantiei şi îndată hemoragia ei s-a oprit. Atunci Isus a spus: „Cine m-a atins?” Fiindcă toţi negau, Petru i-a zis: „Învăţătorule, mulţimile se îmbulzesc şi te îngrămădesc”. Însă Isus a spus: „Cineva m-a atins, pentru că am simţit că o putere a ieşit din mine”. Atunci femeia, văzând că nu poate rămâne ascunsă, a venit tremurând şi, aruncându-se la picioarele lui, a mărturisit în faţa întregului popor din ce cauză l-a atins şi cum a fost vindecată imediat. Iar el i-a spus: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace!”
Pe când încă mai vorbea, a venit cineva de la conducătorul sinagogii, spunând: „Fiica ta a murit. Nu-l mai deranja pe Învăţător!” Când a auzit, Isus i-a răspuns: „Nu te teme, crede numai şi ea va fi mântuită!” Venind deci la casa lui, nu a permis nimănui să intre cu el, decât lui Petru, Ioan şi Iacob, tatălui şi mamei fetei. Toţi plângeau şi îşi băteau pieptul pentru ea. Dar el le-a spus: „Nu plângeţi, fiindcă nu a murit, ci doarme!” Iar ei îl luau în râs, ştiind că murise. Atunci el, prinzând-o de mână, a strigat: „Copilă, scoală-te!” Şi sufletul ei s-a întors şi ea s-a ridicat imediat. Iar el a poruncit să i se dea să mănânce. Părinţii ei au rămas uluiţi, dar el le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.

Luca 8,41-56 / Duminica 24 după Rusalii

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Să credem şi noi cuvintele Evangheliei, că morţii vor învia; şi asemenea lui Iair, să îl urmăm pe Cristos în credinţă. În chip mistic, acest drum al lui Iair în urma lui Cristos nu s-a încheiat şi nu se va încheia vreodată. Are loc şi acum, şi noi toţi putem lua parte la el. Să ne grăbim să ne alăturăm lui Iair. Atunci cuvintele lui Cristos: “Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi” se vor referi şi la noi. Însă ca să se întâmple aceasta, asemenea lui Iair, trebuie să stăm aproape de Isus şi să îndurăm tot ceea ce Dumnezeu ne trimite pe drumul vieţii noastre. Drumul lui Iair a fost scurt. Ale noastre ar putea să fie lungi, foarte lungi. Vor dura până la sfârşitul vieţilor noastre. Dar să credem că va veni învierea morţilor şi că vom fi redaţi celor dragi ai noştri care sunt deja cu Domnul. (IPS Rymarenko)

Alte informații

Citește din timp lecturile de duminică: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 5 noiembrie 2016
ID intern: 00359