5 lucruri despre Spiritul Sfânt

Cristofori

Este o Persoană

Reprezentările cu simbolurile Lui, ca porumbel sau ca limbi de foc, nu înseamnă că Spiritul Sfânt ar fi… ceva. Este fără îndoială Cineva! O persoană, și încă o Persoană a Preasfintei Treimi. El este „Iubirea-Persoană; este Darul-Persoană” (Dominum et Vivificantem, nr. 10). Ca Persoană El ne mângâie, ne învață, ne îndrumă. Ne putem ruga Spiritului Sfânt, adresându-ne Lui direct, cerând călăuzirea Sa, darurile Sale.

Este Dumnezeu adevărat

Faptul că este a treia Persoană a Preasfintei Treimi nu înseamnă că este mai puțin Dumnezeu decât Tatăl sau decât Fiul. Cele trei Persoane divine sunt distincte, dar în același timp sunt egale între ele, având aceeași natură divină. Crezul atanasian spune atât de frumos: „Cum e Tatăl, tot așa și Fiul, tot așa și Spiritul Sfânt. Necreat e Tatăl, necreat Fiul, necreat și Spiritul Sfânt. De nemăsurat este Tatăl, de nemăsurat este Fiul, de nemăsurat și Spiritul Sfânt. Veșnic e Tatăl, veșnic Fiul, veșnic și Spiritul Sfânt.”

A existat dintotdeauna

Dumnezeu s-a revelat treptat în istoria omenirii, dar aceasta nu înseamnă că Spiritul Sfânt a intrat în scenă doar în Noul Testament, odată cu promisiunea Fiului de a-l trimite, și mai concret la Rusalii. Ca Persoană a Preasfintei Treimi este evident că Spiritul Sfânt există din veșnicie, fără să aibă început, așa cum sublinia și Sf. Atanasie. El a acționat și în perioada Vechiului Testament, după cum mărturisim de exemplu în Crez: că Spiritul Sfânt „a grăit prin prooroci”.

L-am primit la Botez și Mir

Este important să ne amintim că am primit Spiritul Sfânt și darurile Sale. Adesea uităm, de parcă ar fi ceva pe fundul unui sertar. Ce ar trebui în schimb să facem? Să cerem mereu în rugăciune lumina Sa; să ascultăm inspirațiile pe care ni le trimite; să nu uităm că suntem temple ale Spiritului Sfânt, iar aceasta trebuie să se reflecte în viața pe care o ducem. Sf. Pavel ne îndeamnă: „Preamăriți-l pe Dumnezeu în trupul vostru!”

Este sfințitorul nostru

Catehismul Bisericii Catolice spune fără ocolișuri: „Toți sunt chemați la sfințenie” (nr. 2013), amintind îndemnul adresat de însuși Isus: „Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit” (Mt 5,48). Dar nu putem să fim sfinți doar prin efortul propriu: avem nevoie de ajutorul Spiritului Sfânt. Este oarecum ca la vals: e nevoie de doi, dar doar unul dictează pașii. Ca să atingem destinația, podiumul (raiul, fericirea veșnică în prezența lui Dumnezeu), trebuie să învățăm să „dansăm”, lăsându-ne conduși de Spiritul Sfânt.

(Inspirat după ChurchPop.com și Catholic-Link.org)

Data publicării: 15 mai 2016

Etichete: