A venit să ne fie model

Sf. Vasile cel Mare

A venit să ne fie model. Întrupându-se, Cristos ne-a dobândit mântuirea și ne-a oferit un model de imitat. Dar oare cum îl putem imita în moarte?

Planul de mântuire al lui Dumnezeu, salvatorul nostru, constă în a-l ridica pe om din căderile sale și a-l face să se întoarcă la intimitatea divină, eliberându-l de înstrăinarea la care îl dusese neascultarea. Venirea lui Cristos în trup, exemplele vieții evanghelice, suferințele, crucea, îngroparea, învierea sunt pentru mântuirea omului pentru ca, prin imitarea lui Cristos, să aibă din nou adopțiunea de fiu, care îi fusese dată la început. Așadar, pentru autenticitatea vieții creștine, este necesar să îl imităm pe Cristos nu numai în exemplele sale de gingășie, de umilință și de răbdare manifestate în timpul vieții, ci și în moartea Sa. O spune Sfântul Paul, imitator al lui Cristos, devenit asemenea Lui în moarte, cu speranța de a ajunge la învierea din morți (Fil. 3,11).

Dar cum putem deveni asemănători morții sale? Înmormântându-ne împreună cu El prin Botez. Care este modul îngropării și care este rodul imitării Sale? Înainte de toate, este necesar să întrerupem modul de a trăi de mai înainte. Însă nimeni nu poate ajunge la aceasta dacă nu se naște din nou, conform cuvintelor Domnului. Într-adevăr, așa cum rezultă din cuvânt, renașterea este începutul celei de-a doua vieți. De aceea, înainte de a începe a doua viață, trebuie pus capăt celei dintâi. Celor care au ajuns la sfârșitul unui tur pe stadion li se dă puțină pauză și odihnă înainte de a începe un alt tur. Tot așa, și în schimbarea de viață, apare necesar ca moartea să se interpună între prima și a doua viață, și această moarte să constituie sfârșitul condiției precedente și începutul celei viitoare.

Cum să împlinim coborârea în iad? Imitând îngroparea lui Cristos prin Botez. Într-adevăr, trupurile celor care sunt botezați sunt, într-un fel, îngropate în apă. De aceea, Botezul semnifică în mod tainic depunerea faptelor trupului, după cum spune Apostolul în Col. 2,11-12. […] Pentru acest motiv, noi cunoaștem un singur Botez de mântuire, din moment ce unică este moartea pentru lume și unică este învierea morților, a căror figură este Botezul.

Sf. Vasile cel Mare
tratatul despre Sfântul Duh

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Știi ceva despre Michel Quoist?

Citește despre viața lui

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 7 decembrie 2016
ID intern: 00411