Aceasta e lucrarea noastră

Sf. Ioan Gură de Aur

Daca artiştii ce fac statui și portrete împăraţilor sunt ținuți la mare cinste, nu îi va binecuvânta Dumnezeu de mii de ori mai mult pe cei care descoperă și înfrumuseţează în ei chipul împărătesc? Căci omul este chip al lui Dumnezeu.

Când ne educăm copiii să fie buni, blânzi și iertători (toate însuşiri ale lui Dumnezeu), să fie generoși, să își iubească semenii, să disprețuiască cele trecătoare, insuflăm virtute în sufletele lor și descoperim chipul lui Dumnezeu în ei. Aceasta este deci lucrarea noastră: să ne educăm pe noi înşine și copiii în cele dumnezeiești. Altfel ce răspuns vom da înaintea tronului de judecată al lui Cristos?

Sf. Ioan Gură de Aur

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Cunoști viața Sfântului Ioan Gură de Aur?

Citește despre viața lui
Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 5 februarie 2020
ID intern: 00612