Biserica este catolică

Sf. Toma de Aquino

Biserica este catolică. Știm sensului cuvântului „catolic”: universal. Dar în ce sens este universală Biserica? În timp, spațiu și umanitate.

Referitor la al treilea atribut al Bisericii, trebuie să știm că Biserica este catolică, adică universală.

1. Mai întâi în privința locului, fiindcă este în toată lumea, potrivit cu Romani 1,8: credința voastră se vestește în toată lumea, și cu Marcu 16,15: mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la toată creatura. În vechime, Dumnezeu era cunoscut doar în Iudeea, însă acum în toată lumea. Dar această Biserică are trei părți. Una este pe pământ, alta este în cer, iar a treia este în purgator.

2. În al doilea rând este universală în privința condiției oamenilor, pentru că nimeni nu este respins să facă parte din ea, nici domnul, nici servul, nici bărbatul, nici femeia, potrivit cu Galateni 3,38: nu mai este bărbat, nici femeie.

3. În al treilea rând este universală în privința timpului. Căci unii spuseseră că Biserica trebuie să dureze până la un moment dat. Dar lucrul acesta este fals, fiindcă această Biserică a început în timpul lui Abel și va dura până la sfârșitul lumii, potrivit cu Matei 28,20: iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Dar după sfârșitul veacului va rămâne în cer.

Sf. Toma de Aquino,
Expunere la simbolul apostolilor

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]
Alte informații

Cunoști viața Sfântului Toma de Aquino?

Citește despre viața lui

Fragmentul este din cartea „Expunere la simbolul apostolilor”, apărută la Editura Polirom, în traducerea pr. Wilhelm Dancă.

Comandă cartea
Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 19 noiembrie 2016
ID intern: 00382