Sacramentul Pocăinței și Reconcilierii (I)

Compendiul Catehismului Bisericii Catolice

Vă propunem o lectură în „porții” mici a capitolului dedicat Spovezii în Compendiul Catehismului Bisericii Catolice.

Consultă online CCBC

Amintim: Catehismul Bisericii Catolice (CBC) a fost aprobat în 1992 de Papa Ioan Paul al II-lea. După 10 ani s-a simțit nevoia unui instrument auxiliar, așa că o comisie înființată în 2003, condusă de Cardinalul Ratzinger, a lucrat la o formă nouă, cu întrebări și răspunsuri. Munca a fost finalizată în 2015, rezultatul fiind Compendiul CBC.

[etichete]

Compendiul CBC

© Editura Presa Bună
Bd. Ştefan cel Mare, 26
RO-700064-Iaşi
www.ercis.ro

Anul apariţiei: 2006
Număr de pagini: 224
Format: 14cmx21cm
ISBN: 973-8191-74-2

296. Cum este numit acest sacrament?

Este numit sacramentul Pocăinţei, al Reconcilierii, al Iertării, al Spovezii, al Convertirii.

Vezi CBC 1422-1424

297. Pentru ce există un sacrament al Reconcilierii după Botez?

Pentru că viaţa nouă în har, primită la Botez, nu a suprimat slăbiciunea naturii umane, nici înclinaţia spre păcat (concupiscenţa), Cristos a instituit acest sacrament pentru convertirea celor botezaţi care s-au îndepărtat de el prin păcat.

Vezi CBC 1425-1426, 1484

298. Când a fost instituit acest sacrament?

Domnul înviat a instituit acest sacrament când în seara Paştelui s-a arătat apostolilor săi şi le-a spus: „Primiţi pe Duhul Sfânt. Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In 20,22-23).

Vezi CBC 1485

299. Cei botezaţi au nevoie de convertire?

Chemarea lui Cristos la convertire răsună încontinuu în viaţa celor botezaţi. Convertirea este o angajare continuă pentru întreaga Biserică, aceasta este sfântă, dar cuprinde în cadrul ei şi păcătoşii.

Vezi CBC 1427-1429

300. Ce este pocăinţa interioară?

Este dinamismul „inimii căite” (Ps 51,19), mişcat de harul divin pentru a răspunde la iubirea milostivă a lui Dumnezeu. Implică durerea şi repulsia pentru păcatele comise, propunerea fermă de a nu mai păcătui în viitor şi încrederea în ajutorul lui Dumnezeu. Se hrăneşte cu speranţa în milostivirea divină.

Vezi CBC 1430-1433, 1490

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Am inclus aici o parte din capitolul dedicat Spovezii. Te invităm să îl citești în întregime. În pagina recomandată vei găsi trimiteri rapide și spre referințele din CBC.

Citește textul integral

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 1 aprilie 2016
ID intern: –