Sacramentul Pocăinței și Reconcilierii (II)

Compendiul Catehismului Bisericii Catolice

Vă propunem o lectură în „porții” mici a capitolului dedicat Spovezii în Compendiul Catehismului Bisericii Catolice.

Consultă online CCBC

Amintim: Catehismul Bisericii Catolice (CBC) a fost aprobat în 1992 de Papa Ioan Paul al II-lea. După 10 ani s-a simțit nevoia unui instrument auxiliar, așa că o comisie înființată în 2003, condusă de Cardinalul Ratzinger, a lucrat la o formă nouă, cu întrebări și răspunsuri. Munca a fost finalizată în 2015, rezultatul fiind Compendiul CBC.

[etichete]

301. În ce forme se exprimă pocăinţa în viaţa creştină?

Pocăinţa se exprimă în forme foarte diferite, îndeosebi prin post, rugăciune, pomană. Acestea şi multe alte forme de pocăinţă pot fi practicate în viaţa zilnică a creştinului, îndeosebi în timpul Postului Mare şi în ziua penitenţială de vineri.

Vezi CBC 1434-1439

302. Care sunt elementele esenţiale ale sacramentului Reconcilierii?

Sunt două: actele îndeplinite de om, care se converteşte sub acţiunea Duhului Sfânt, şi dezlegarea dată de preot, care în numele lui Cristos acordă iertarea şi stabileşte modalităţile de reparare.

Vezi CBC 1440-1449

303. Care sunt actele penitentului?

Ele sunt: o atentă cercetare a cugetului; căinţa (sau părerea de rău), care este desăvârşită atunci când este motivată de iubirea faţă de Dumnezeu, nedesăvârşită dacă este întemeiată pe alte motive, şi care include propunerea de a nu mai păcătui; mărturisirea, care constă în acuzarea păcatelor făcută în faţa preotului;repararea (îndestularea), adică îndeplinirea anumitor acte de pocăinţă, pe care confesorul o impune penitentului pentru a repara dauna provocată de păcat.

Vezi CBC 1450-1460, 1487-1492

304. Care păcate trebuie mărturisite?

Trebuie mărturisite toate păcatele grave care încă nu au fost mărturisite, de care penitentul îşi aduce aminte după o atentă cercetare a cugetului. Mărturisirea păcatelor grave este unicul mod obişnuit pentru a obţine iertarea.

Vezi CBC 1456

305. Când suntem obligaţi să mărturisim păcatele grave?

Fiecare credincios, ajuns la vârsta raţiunii, are obligaţia de a mărturisi propriile păcate grave cel puţin o dată pe an, şi întotdeauna înainte de a primi sfânta Împărtăşanie.

Vezi CBC 1457

306. De ce pot fi şi păcatele lesne-iertătoare obiect al mărturisirii sacramentale?

Mărturisirea păcatelor lesne-iertătoare este mult recomandată de Biserică, chiar dacă nu este necesară în mod strict, pentru că ne ajută să ne formăm o conştiinţă dreaptă şi să luptăm împotriva înclinaţiilor rele, pentru a ne lăsa vindecaţi de Cristos şi pentru a înainta în viaţa Duhului.

Vezi CBC 1458

Fii Cristofor!

[share]
Alte informații

Am inclus aici o parte din capitolul dedicat Spovezii. Te invităm să îl citești în întregime. În pagina recomandată vei găsi trimiteri rapide și spre referințele din CBC.

Citește textul integral

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 2 aprilie 2016
ID intern: –