Sacramentul Pocăinței și Reconcilierii (III)

Compendiul Catehismului Bisericii Catolice

Vă propunem o lectură în „porții” mici a capitolului dedicat Spovezii în Compendiul Catehismului Bisericii Catolice.

Consultă online CCBC

Amintim: Catehismul Bisericii Catolice (CBC) a fost aprobat în 1992 de Papa Ioan Paul al II-lea. După 10 ani s-a simțit nevoia unui instrument auxiliar, așa că o comisie înființată în 2003, condusă de Cardinalul Ratzinger, a lucrat la o formă nouă, cu întrebări și răspunsuri. Munca a fost finalizată în 2015, rezultatul fiind Compendiul CBC.

[etichete]

307. Cine este celebrantul acestui sacrament?

Cristos a încredinţat slujirea reconcilierii apostolilor săi, episcopilor, succesorii lor, şi preoţilor, colaboratorii lor, care devin deci instrumente ale milostivirii şi dreptăţii lui Dumnezeu. Ei exercită puterea de a ierta păcatele în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Vezi CBC 1461-1466, 1495

308. Cui îi este rezervată dezlegarea de unele păcate?

Dezlegarea de unele păcate deosebit de grave (cum sunt cele pedepsite cu excomunicarea) este rezervată Scaunului Apostolic sau episcopului locului sau preoţilor autorizaţi de el, chiar dacă orice preot poate să dezlege de orice păcat şi excomunicare pe cel care se află în pericol de moarte.

Vezi CBC 1463

309. Confesorul este obligat să păstreze secretul?

Dată fiind delicateţea şi măreţia acestei slujiri şi respectul datorat persoanelor, fiecare confesor este obligat, fără nici o excepţie şi sub pedepse foarte severe, să menţină sigiliul sacramental, adică secretul absolut cu privire la păcatele cunoscute la Spovadă.

Vezi CBC 1467

310. Care sunt efectele acestui sacrament?

Efectele sacramentului Pocăinţei sunt: reconcilierea cu Dumnezeu şi deci iertarea păcatelor; reconcilierea cu Biserica; recuperarea stării de har, dacă s-a pierdut; iertarea pedepsei veşnice meritată din cauza păcatelor de moarte şi, cel puţin în parte, a pedepselor vremelnice care sunt consecinţe ale păcatului; pacea şi seninătatea conştiinţei şi mângâierea spiritului; creşterea forţelor spirituale pentru lupta creştină.

Vezi CBC 1468-1470, 1496

311. În unele cazuri se poate celebra acest sacrament prin mărturisirea generică şi dezlegarea colectivă?

În cazuri de necesităţi grave (cum este pericolul iminent de moarte), se poate recurge la celebrarea comunitară a Reconcilierii cu mărturisirea generică şi dezlegarea colectivă, respectându-se normele Bisericii şi cu propunerea de a mărturisi individual păcatele grave în cel mai scurt timp.

Vezi CBC 1480-1484

312. Ce sunt indulgenţele?

Indulgenţele sunt iertarea în faţa lui Dumnezeu a pedepsei vremelnice meritată pentru păcate, iertate deja în ceea ce priveşte vina, pe care credinciosul, sub condiţii determinate, o obţine pentru sine însuşi sau pentru răposaţi prin slujirea Bisericii, care, ca împărţitoare a răscumpărării, împarte comoara meritelor lui Cristos şi ale sfinţilor. 

Vezi CBC 1471-1479, 1498

Fii Cristofor!

[share]
Alte informații

Am inclus aici o parte din capitolul dedicat Spovezii. Te invităm să îl citești în întregime. În pagina recomandată vei găsi trimiteri rapide și spre referințele din CBC.

Citește textul integral

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 2 aprilie 2016
ID intern: –