Clasificarea Sacramentelor după efectele lor

CBC

Dacă aruncăm o privire asupra cuprinsului Catehismului Bisericii Catolice vom vedea că Sacramentele apar în „Partea a doua: Celebrarea misterului creștin”, în „Secțiunea II: Cele șapte Sacramente ale Bisericii”, fiind grupate în trei capitole: 1. Sacramentele iniţierii creştine; 2. Sacramentele de vindecare; 3. Sacramentele de slujire a comuniunii. Această grupare a Sacramentelor reflectă o tradiție în prezentarea lor, fiind așa numita „clasificare după efecte”, existând și alte clasificări (după repetabilitate, respectiv după starea sufletească a celui care le primește).

[etichete]

Sacramentele de inițiere creștină

Sunt Sacramentele care ne introduc și ne fac membri deplini ai Bisericii.

Prin sacramentele iniţierii creştine – Botezul, Mirul şi Euharistia – sunt puse temeliile oricărei vieţi creştine. „Participarea la natura divină, dăruită oamenilor prin harul lui Cristos, comportă o anumită analogie cu originea, creşterea şi susţinerea vieţii naturale. Într-adevăr, născuţi la o viaţă nouă prin Botez, credincioşii sunt întăriţi prin sacramentul Mirului şi primesc în Euharistie pâinea vieţii veşnice. Astfel, prin aceste sacramente ale iniţierii creştine, ei primesc tot mai mult bogăţiile vieţii divine şi înaintează spre desăvârşirea iubirii”. (CBC 1212)

Sacramentele de vindecare

Sunt Sacramentele prin care se continuă lucrarea de vindecare a sufletelor și a trupurilor înfăptuită de Cristos în timpul vieții Sale publice.

Prin sacramentele iniţierii creştine, omul primeşte viaţa nouă a lui Cristos. Or, noi purtăm viaţa aceasta „în vase de lut” (2 Cor 4, 7). Acum, ea este încă „ascunsă cu Cristos în Dumnezeu” (Col 3, 3). Suntem încă în „locuinţa noastră pământească” (2 Cor 5, 1), supusă suferinţei, bolii şi morţii. Această viaţă nouă de fii ai lui Dumnezeu poate să fie slăbită şi chiar pierdută prin păcat.

Domnul nostru Isus Cristos, tămăduitorul sufletelor şi al trupurilor, cel care a iertat păcatele paraliticului şi i-a redat sănătatea trupului, a vrut ca Biserica sa să continue, prin puterea Duhului Sfânt, lucrarea de vindecare şi mântuire chiar printre propriii ei membri. Acesta este scopul celor două sacramente de vindecare: sacramentul Pocăinţei şi Ungerea bolnavilor. (CBC 1420-1421)

Sacramentele de slujire a comuniunii

Sunt Sacramentele contribuie la mântuirea proprie prin slujirea celorlalți.

Alte două sacramente – Preoţia şi Căsătoria – sunt rânduite spre mântuirea aproapelui. Dacă ele contribuie deopotrivă la mântuirea personală, acest lucru are loc prin slujirea celorlalţi. Conferă o misiune specială în Biserică şi slujesc la edificarea Poporului lui Dumnezeu.

În aceste sacramente, cei care au fost deja consacraţi prin Botez şi Mir pentru preoţia comună a tuturor credincioşilor pot primi consacrări speciale. Cei care primesc sacramentul Preoţiei sunt consacraţi pentru a fi, în numele lui Cristos, „prin cuvântul şi harul lui Dumnezeu, păstorii Bisericii”. La rândul lor, „soţii creştini, pentru a-şi îndeplini în mod demn îndatoririle stării lor, sunt întăriţi şi cumva consacraţi printr-un sacrament special”. (CBC 1534-1535)

Fii Cristofor!

[share]
Scurtă reflecție

 

Teoria chibritului făcută cu Sacramentele? Cu siguranță nu. Fiecare clasificare dezvăluie ceva important despre Sacramente, iar clasificarea după efecte ne spune la ce ne ajută aceste Sacramente: primele trei, de inițiere creștină, așează temelia creștină în viața fiecăruia, pe care să se dezvolte vocația la sfințenie și misiunea de a mărturisi în lume Vestea cea Bună; și pentru că viața aceasta în trup implică suferință și boală, trupească și sufletească, avem alte două Sacramente spre vindecare; în fine, ca ființe sociale, ne slujim unii pe alții, iar ultimele două Sacramente dau harurile necesare pentru această slujire.

 

Alte informații

 

Citatul este din discursul susținut la audiența generală jubiliară din 30 ianuarie 2016, desfășurată în Piața San Pietro în contextul Jubileului Milostivirii.

Citește textul integral

Cunoști viața Sfântului Ioan Gură de Aur?

Citește despre viața lui

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 20 aprilie 2016
ID intern: 000101-00104