Cum să ne împărtășim cu nepăsare?

Sf. Ioan Gură de Aur

Cum am putea cuteza să primim acest Trup cu nepăsare? Nu, vă rog, să nu ne ucidem singuri cu nerușinarea noastră, ci să ne apropiem de El cu frică și curăție. Și când îl vezi stând de față, spune-ți: „Datorită acestui Trup nu mai sunt țărână și cenușă, nu mai sunt rob, ci liber; datorită acestui Trup nădăjduiesc la cer și la primirea bunurilor de acolo, la viața veșnică, la soarta îngerilor, la petrecerea împreună cu Cristos; Trupul acesta fiind pironit și batjocorit, moartea nu l-a putut lua în stăpânirea ei; pe acest Trup văzându-l răstignit pe cruce, soarele și-a întors razele sale; de aceea s-a rupt atunci catapeteasma templului în două și pietrele s-au despicat și întreg pământul s-a cutremurat. Acest Trup este acela plin de sânge, acela împuns cu sulița, acela din care au izvorât izvoare de mântuire”.

Sf. Ioan Gură de Aur
Comentariu la Epistola către Corinteni,
predica XXIV

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, între care cel dintâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuși preacurat Trupul Tău și însuși preacinstit Sângele Tău. Deci mă rog Ție: miluiește-mă și-mi iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința; și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. (rugăciune înainte de Împărtășanie)

Alte informații

Cunoști viața Sfântului Ioan Gură de Aur?

Citește despre viața lui

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 28 aprilie 2016
ID intern: 00020