Dogme mariane: Fecioria perpetuă

Există patru dogme mariane, adică legate de Preasfânta Fecioară Maria. Amintim: dogmă = Adevăr revelat de Dumnezeu şi propus cu autoritate de magisteriul Bisericii spre a fi crezut de toţi credincioşii din toate timpurile.

2. Fecioria perpetuă

Dacă privim icoanele Preasfintei Fecioare Maria, vom observa că pe veșmântul ei sunt trei stele: una în dreptul frunții, celelalte două la umeri. Chiar dacă uneori una este acoperită de Pruncul ținut în brațe, sunt mereu trei, iar ele amintesc de acest fapt: Maria a fost Fecioară înainte să nască, în timpul nașterii și după naștere. Adică Pururea Fecioară, sau Aeiparthénos.

Faptul că Maria a fost toată viața ei Fecioară își are argumente în Scriptură, iar pentru Sfinții Părinți a fost de asemenea evident. Între argumentele lor era și citirea profeției lui Iezechiel cu gândul la Maica Domnului: „Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă” (44,2). Și astăzi fecioria Mariei este o credință comună Bisericilor Catolică și Ortodoxă (parțial în protestantism). O mărturisim de fiecare dată când recităm Crezul, căci legat de Isus spunem că „s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară” (completare făcută la Conciliul de la Constantinopol, din 381, când s-a definitivat forma elaborată la Conciliul de la Niceea, din 325). Conciliul de la Lateran, din 649, vorbește apoi expres despre faptul că aceea care a fost fecioară înainte să nască, a rămas fecioară și în timpul nașterii, și mai apoi.

Desigur, fecioria dinainte de naștere este legată de misterul Întrupării, adică de momentul Bunei Vestiri. Catehismul Bisericii Catolice (CBC), la nr. 503, subliniază: „Fecioria Mariei manifestă inițiativa absolută a lui Dumnezeu în Întrupare. Isus nu are alt Tată decât pe Dumnezeu”. Maria, consacrată ca fecioară de mică, nu a cunoscut bărbat, devenind mamă prin lucrarea Spiritului Sfânt. Nici nașterea nu i-a afectat fecioria: după o imagine frumoasă, așa cum lumina trece prin geam fără a-l strica, și Isus s-a născut din ea lăsându-i fecioria neatinsă. Sau, citând din nou CBC, nr. 499, „nașterea lui Cristos nu a micșorat, ci a consfințit integritatea feciorelnică a Mamei Sale”. Iar mai apoi? A rămas tot restul vieții fecioară, sub cruce fiind încredințată grijii Sf. Ioan, neavând alți fii biologici. Este momentul în care a devenit în chip spiritual nu doar mama unui Apostol, ci a noastră, a tuturor.

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

De pe Wikipedia, despre fecioria Mariei.

în română în engleză (mai detaliat)

De asemenea din Catehismul Bisericii Catolice, secțiunea despre întruparea de la Spiritul Sfânt și nașterea din Fecioara Maria.

Citește textul integral

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 20 mai 2016
ID intern: 00163