Dogme mariane: Maternitatea divină

Există patru dogme mariane, adică legate de Preasfânta Fecioară Maria. Amintim: dogmă = Adevăr revelat de Dumnezeu şi propus cu autoritate de magisteriul Bisericii spre a fi crezut de toţi credincioşii din toate timpurile.

1. Maternitatea divină

Maternitatea divină a Mariei a fost proclamată la Sinodul din Efes în anul 431, când a primit oficial titlul de Theotokos, în greacă, Dei genitrix, în latină, care se traduce prin Mama lui Dumnezeu, sau, mult mai exact, prin Născătoare de Dumnezeu.

La Sinodul amintit a existat o dispută, provocată de poziția Patriarhului Nestorie de Constantinopol, care împreună cu adepți lui susținea că Maria l-a născut doar pe Isus-Omul, nu și pe Isus-Dumnezeu; practic, după nestorieni, în Isus Cristos ar exista două Persoane, iar Maria a născut pe omul Isus Cristos și nimic mai mult. Episcopii reuniți în Sinod, în frunte cu Patriarhul Chiril al Alexandriei, au declarat că Maria nu este doar Christotokos (Născătoare de Cristos), cum spuneau nestorienii, ci cu adevărat Theotokos (Născătoare de Dumnezeu). Cel care, prin lucrarea Spiritului Sfânt, s-a întrupat în pântecele Mariei în Nazaret și s-a născut apoi din ea în Betleem este Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, o singură Persoană divină, cu două naturi, umană și divină, strâns unite, dar neamestecate.

Este important să observăm că doctrina mariană privind maternitatea divină este în fapt o consecință a unei dogme cristologice ce privește acest mister al dublei nașteri a Fiului lui Dumnezeu: El este născut din veșnicie din Tatăl, iar în timp din Fecioara Maria. Credincioșii răsăriteni mărturisesc maternitatea divină de fiecare dată când se roagă „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, cea plină de har, Marie…” Și încă un fapt de reținut: după Sinodul de la Efes, Papa Sixtus al III-lea a înălțat la Roma un lăcaș închinat Preasfintei Fecioare: Bazilica Santa Maria Maggiore din Roma.

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Cu speranța că stăpâniți limba engleză, iată câteva linkuri recomandate.

Theotokos Sinodul din Efes Nestorianism

Și un articol interesant în limba română, despre folosirea denumirii Theotokos.

Citește articolul

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 19 mai 2016
ID intern: 00162