Era necesară întruparea?

Sf. Papă Leon cel Mare

Era necesară întruparea? Nu putea oare Fiul lui Dumnezeu să ne dobândească mântuirea fără să fi luat trup asemenea nouă?

Atotputernicia Fiului lui Dumnezeu ar fi putut să se manifeste, pentru a-i învăța și a-i îndreptăți pe oa­meni, așa cum se manifestase deja patriarhilor și profe­ților: sub aspect trupesc, ca atunci când s-a luptat cu Iacob, sau când a vorbit cu Abraham și a acceptat ospitalitatea lui sau chiar a mâncat din hrana pregătită pentru El. Însă acele apariții nu erau decât semne ale acestui Om, a cărui realitate o vesteau aceste prefigurări simbo­lice, realitate pe care El trebuia să și-o asume devenind descendentul unor asemenea strămoși (precum David, Abraham…). Iată de ce nici una dintre aceste figuri nu putea să împlinească misterul reconcilierii noastre, deși pregătit din toată veșnicia, pentru că Duhul Sfânt încă nu venise asupra Fecioarei și nici puterea Celui Preaînalt nu o adumbrise. Era nevoie de aceasta pentru ca, în acest sân neprihănit în care Înțelepciunea își construia o casă, Cuvântul să se facă trup. Era nevoie de aceasta și pentru ca, întâlnindu-se natura divină și natura umană într-o singură persoană, Creatorul timpurilor să se nască în timp; pentru ca Cel prin care au fost făcute toate să se nască între toate creaturile.

Căci dacă Omul nou, având un trup asemănător cu cel al păcatului (Rom 8,3), nu și-ar fi asumat condiția noastră veche și degradată, dacă Cel care este consub­stanțial Tatălui nu ar fi binevoit să devină consubstan­țial mamei Sale, dacă El, singurul fără păcat, nu s-ar fi unit cu natura noastră, omenirea întreagă ar fi rămas captivă sub jugul diavolului și noi nu am fi putut să ne bucurăm de victoria repurtată de Cristos, dacă ea ar fi fost obținută în afara naturii noastre. Misterul renașterii noastre ne-a strălucit nouă în vir­tutea acestei participări minunate la natura noastră: dacă zămislirea și nașterea lui Cristos au avut loc prin Duhul Sfânt, prin același Duh putem și noi să ne naștem din nou. Iată de ce evanghelistul spune despre cei care cred: „Nu din sânge, nici din voința trupului, nici din vo­ința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut” (Ioan 1,13).

Sf. Papă Leon cel Mare
Scrisoarea 31,2-3

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Cunoști viața Sfântului Papă Leon cel Mare?

Citește despre viața lui

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 13 decembrie 2016
ID intern: 00422