Fapte 1-7

The Bible Project

Cartea Faptelor Apostolilor arată cum a împlinit Dumnezeu promisiunile Lui din vechime de a reda binecuvântarea Sa tuturor națiunilor, printr-un descendent al lui Abraham: Isus din Nazaret. În acest material video, vom vedea cum Isus Cristos și Spiritul Sfânt reînnoiesc poporul lui Israel și îl pregătesc să ducă Vestea Bună tuturor națiunilor.

Clipul face parte din The Bible Project, de unde îl puteți descărca la rezoluție mare.

Clipul are subtitrare în limba română, ce poate fi descărcată de aici în varianta noastră. Traducere: Mircea Fernea.

Durată: 6 min 21 secunde
Limba (audio): engleză
Subtitrare (text): română

Vezi pe YouTube (varianta noastră) Vezi pe YouTube (varianta originală)

Etichete:

Subtitrarea în limba română

– Una dintre primele relatări despre Isus din Nazaret, despre viața, moartea și învierea Sa, a fost scrisă de un om pe nume Luca.

– O știm ca Evanghelia lui Luca. Dar Luca a continuat relatarea într-un al doilea volum…

– … numit Faptele Apostolilor. E vorba despre ce a continuat Isus să facă după învierea Sa.

– Fapte începe cu ucenicii stând cu Isus, care tocmai a revenit la viață. Ceea ce e incredibil de imaginat.

– Apoi timp de săptămâni Isus le-a vorbit despre Împărăția Lui răsturnată, noua Creație pe care a început-o prin moartea și Învierea Sa.

– Sunt lucruri exaltante, iar ucenicii sunt gata să le spună lumii.

– Dar apoi Isus le spune să aștepte, să rămână în Ierusalim până primesc o nouă putere ca să poată fi martori credincioși ai lui Isus și ai Împărăției Sale. Apoi spune că misiunea lor va începe în Ierusalim, se va răspândi în Iudeea și în Samaria și de acolo la toate neamurile. E ca o hartă pentru întreaga carte a Faptelor Apostolilor. Apoi, ucenicii îl văd pe Isus întronat ca Rege al întregii creații.

– Ucenicii așteaptă, întrebându-se când va veni această putere. Apoi vine momentul Rusaliilor.

– Aceasta e o sărbătoare veche israelită, de la începutul verii. Mii și mii de pelerini evrei reveneau în Ierusalim din toată lumea. Toate aceste limbi și culturi diferite se întâlnesc în oraș.

– Ucenicii sunt împreună, într-o casă, care e umplută brusc de un vânt puternic împreună cu un foc. Focul se împarte în limbi de foc ce plutesc peste capetele oamenilor. Ce se întâmplă?

– Luca intră într-o temă recurentă a Vechiului Testament. Când prezența lui Dumnezeu s-a arătat, la fel, la Muntele Sinai, El a făcut un legământ cu Israelul și le-a dat cele Zece Porunci. Mai târziu, când slava lui Dumnezeu a venit într-un stâlp de foc, a umplut sanctuarul când a venit să locuiască printre ei.

– Acela a fost doar un stâlp de foc, nu mai mulți.

– Exact! Luca punctează ceva important aici. Aceasta e prezența lui Dumnezeu în Templul Lui, Spiritul lui Dumnezeu, ce a fost prevestit de profeții lui Israel. Acum vine să locuiască în noul Templu al Trupului lui Isus

– Poporul Său. Ei devin mici temple mobile în care locuiește acum Dumnezeu.

– Și ei încep să vorbească despre Isus, dar vorbesc în limbi pe care nu le cunoșteau înainte. Totuși, toți vizitatorii îi pot înțelege. Ce se întâmplă?

– Petru se ridică explicând că aceasta e împlinirea speranțelor lui Israel, conform Scripturii. Planul lui Dumnezeu a fost mereu să folosească familia unită a lui Abraham pentru a aduce pace și dreptate în lume. Dar triburile lui Israel au fost risipite din cauza exilului. Acum, aici, la Rusalii, reprezentanți ai tuturor triburilor vin împreună și le e prezentat Mesia lor, Isus răstignit și înviat, ca să poată deveni acum poporul refăcut al lui Israel.

– Mii dintre ei încep să urmeze calea lui Isus.

– Ceea ce ne duce la relatarea lui Luca despre 2 Temple. Avem Templul pe care Irod l-a construit în Ierusalim, unde ucenicii lui Isus se închină, ca și ceilalți israeliți. Acum există însă și Templul lui Isus, compus din oameni. Acest Templu se întâlnește în case în tot Ierusalimul. Și ei abordează viața într-un mod total nou.

– Corect! Gândește-te: mulți dintre pelerini nici nu sunt din Ierusalim. Ei formează aceste noi familii ce se bazează toate una pe alta.

– Da, oamenii își vând lucrurile, au grijă de cei săraci dintre ei, iau masa împreună, își spun rugăciunile zilnice împreună.

– Învață de la apostoli ce înseamnă să trăiască cu Isus fiind adevăratul Rege al lumii. Trebuie să fi fost palpitant.

– Dar nu era totul doar distracție. A fi Templul lui Dumnezeu e ceva serios, ca în Vechiul Testament. Poate știți acea relatare ciudată din Levitic despre doi preoți ce nu îl respectă pe Dumnezeu și Templul Său și mor brusc. Luca include aici o relatare similară, cu doi discipoli ce dezonorează Spiritul lui Dumnezeu în noul Templu și au parte de o soartă similară.

– Există deci corupție în comunitate. Dar problema cea mai mare vine din exterior.

– Da, de la celălalt Templu. Liderii săi sunt amenințați de această nouă mișcare mesianică, așa că îi arestează pe apostoli, încearcă să îi oprească. Aceasta ne duce la ultima relatare din partea din Ierusalim a Faptelor. Ne e prezentat un nou discipol, Ștefan.

– Da, Ștefan! E extraordinar! Ajunge un lider printre ucenici în slujirea săracilor și merge la Templu pentru a-i învăța pe oameni despre calea lui Isus.

– Conducătorii Templului îl arestează pe Ștefan și găsesc martori mincinoși ce îl acuză că nu îl cinstește pe Moise și că e un terorist care amenință Templul.

– Ca răspuns, Ștefan ține un discurs puternic despre cât de predictibilă era întreaga situație.

– Da, el redă întreaga istorie a Vechiului Testament, evidențiind personaje ca Iosif, Moise și profeții, oameni respinși și persecutați constant de propriul lor popor. Israel se opune reprezentanților lui Dumnezeu de secole. Deci respingerea lui Isus și acum a discipolilor Săi e o respingere a lui Dumnezeu însuși.

– Ei se înfurie și îl execută luând pietre și lovindu-l până la moarte.

– Murind, el se încredințează căii lui Isus, de a suferi din cauza păcatelor altora. El chiar strigă: „Doamne, nu le socoti păcatul acesta”.

– E practic ce a spus Isus la moartea Sa.

– Exact! Ștefan devine primul martir al lui Isus. Mulți alții vor veni. Dar această persecuție conține semințe de speranță, motiv pentru care Luca ne prezintă aici un nou personaj, un lider religios pe nume lui Saul. El stă deasupra trupului mort al lui Ștefan și chiar aprobă totul.

– Stai! Saul, adică omul care devine apostolul Paul…

– Da, Luca arată că nici măcar această crimă tragică nu poate opri Împărăția lui Isus. Mulți ucenici persecutați fug deci din Ierusalim și așa cum a spus Isus, se îndreaptă spre Iudeea și Samaria. Relatarea despre ceea ce se întâmplă acolo e ceea ce următoarea secțiune din Faptele Apostolilor ne arată.