Genealogia de la Matei

Papa Benedict al XVI-lea

Genealogia de la Matei. Abia deschizi Evanghelia lui Matei și dai de o listă de nume, majoritatea necunoscută. Ce vrea ea să spună?

Pentru Matei, două nume sunt hotărâtoare pentru a sesiza acel „de unde” al lui Isus: Avraam și David. Cu Avraam începe istoria făgăduinței. Avraam prefigurează ceea ce trebuie să vină. El este un pribeag nu numai din țara sa de origine spre Țara Făgăduinței, ci pribeag și prin faptul că este din prezent către cele viitoare. Întreaga lui viață trimite spre înainte; este o dinamică a mersului spre ceea ce trebuie să vină. Pe drept cuvânt, așadar, Scrisoarea către evrei îl înfățișează ca pe un pelerin al credinței întemeiate pe făgăduință (Evrei 11,10). Făgăduința pentru Avram se referă înainte de toate la urmașul lui, dar merge mai departe: „prin el se vor binecuvânta toate neamurile” (Geneză 18,18). Astfel, în toată istoria care începe cu Avraam și merge către Isus, privirea este îndreptată asupra întregului: prin Avraam trebuie să vină binecuvântare pentru toți.

Structura genealogiei și a istoriei povestite de ea este însă determinată cu totul de figura lui David, regele căruia i-a fost dată făgăduința unei domnii veșnice (2Samuel 7,16). Genealogia pe care o propune Matei este modelată de această făgăduință. E structurată în de trei ori paisprezece generații, mai întâi urcând de la Avraam până la David, apoi coborând de la Solomon până la exilul babilonian și apoi urcând iarăși până la Isus, în care făgăduința ajunge la împlinire. Apoi regele care va rămâne pentru totdeauna – dar cu totul diferit de ce s-ar fi putut imagina pornind de la modelul lui David. Această articulare devine și mai clară dacă ne gândim că literele ebraice ale numelui lui David dau valoarea numerică 14 și astfel, pornind și de la simbolismul numerelor, David, numele lui și făgăduința lui, caracterizează drumul de la Avraam până la Isus. Pornind de aici, am putea spune că arborele genealogic, cu cele de trei ori paisprezece generații ale sale, este o adevărată Evanghelie a lui Cristos Rege: întreaga istorie privește spre EL, al cărui tron va fi statornicit pe veci.

Papa Benedict al XVI-lea
Isus din Nazaret. Copilăria

Fii Cristofor!

Îți place mesajul din această pagină? Dacă da, te invităm să fii Cristofor, adică purtător de Cristos, distribuind mesajul paginii în rețelele sociale pe care le folosești. Ai la dispoziție butoanele din stânga paginii, sau butonul de mai jos, care te va conduce la această postare pe pagina noastră de Facebook!
Alte informații

Cunoști viața Papei Benedict al XVI-lea?

Citește despre viața lui

Citatul este din cartea „Isus din Nazaret. Copilăria”, apărută la ARCB:

Comandă cartea

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 29 noiembrie 2016
ID intern: 00398