Ieslea pentru Pâine

Papa Benedict al XVI-lea

Ieslea pentru Pâine. Din iesle mănâncă animalele. Și iată că într-o iesle s-a născut Cel ce ni se dă hrană. Maria chivot, ieslea chivot…

Augustin a interpretat semnificația ieslei printr-o cugetare care, la prima vedere, apare oarecum nepotrivită, dar, privită mai îndeaproape, cuprinde totuși un adevăr profund. Ieslea este locul unde își găsesc animalele hrana. Acum însă e culcat în iesle Acela care s-a arătat pe sine însuși drept Pâinea cea adevărată coborâtă din cer – drept adevărată hrană de care are nevoie omul pentru a fi om. Este hrana care îi dăruiește omului adevărata viață: viața veșnică. Astfel, ieslea ajunge să trimită la masa Domnului, la care este invitat omul pentru a primi pâinea lui Dumnezeu. În sărăcia nașterii lui Isus, se conturează marea realitate în care se împlinește, în taină, răscumpărarea oamenilor.

Ieslea trimite cu gândul la animale. În Evanghelie nu sunt pomenite, dar meditația în credință, prin citirea conjugată a Vechiului și Noului Testament, a umplut foarte devreme această lacună, trimițând la Isaia 1,3: „Boul își cunoaște stăpânul și asinul ieslea domnului său; Israel nu cunoaște, poporul Meu nu pricepe”. A avut un rol, poate, și versiunea grecească din Habacuc 3,2: „Între două făpturi vii fi-vei cunoscut […]; când va sosi clipa, vei fi arătat”. Prin cele două ființe vii se înțeleg, evident, cei doi heruvimi care, pe capacul chivotului Legământului (Exod 25,18-20), arată și totodată ascund prezența tainică a lui Dumnezeu. Astfel, ieslea ar deveni, într-un fel, chivotul Legământului, în care Dumnezeul păstrat în chip tainic se află în mijlocul oamenilor și în fața căruia, pentru „bou și asin”, pentru omenirea alcătuită din iudei și păgâni, a sosit ceasul cunoașterii lui Dumnezeu.

Papa Benedict al XVI-lea
Isus din Nazaret. Copilăria

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Cunoști viața Papei Benedict al XVI-lea?

Citește despre viața lui

Citatul este din cartea „Isus din Nazaret. Copilăria”, apărută la ARCB:

Comandă cartea

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 29 noiembrie 2016
ID intern: 00398