Îmbrăcați-vă deci cu dragoste

2Coloseni 3,12

Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă deci cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertaţi-vă! Aşa cum v-a iertat Domnul la fel [să vă iertaţi] şi voi. Însă mai presus de toate acestea [îmbrăcaţi-vă] cu iubire, care este legătura desăvârşirii. Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos la care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup şi fiţi recunoscători. Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin. Învăţaţi-vă şi îndemnaţi-vă unii pe alţii cu toată înţelepciunea în psalmi, în imnuri şi în cântări spirituale. Cântaţi lui Dumnezeu, mulţumindu-i în inimile voastre. Şi tot ceea ce faceţi cu cuvântul sau cu fapta, toate [să le faceţi] în numele Domnului Isus, mulţumindu-i lui Dumnezeu Tatăl prin el.

Scrisoarea către Coloseni
a Sf. Apostol Paul 3,12-17

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Citatul este din a scrisoarea către Coloseni a Sf. Paul.

Citește în context

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 20 ianuarie 2017
ID intern: 00472