Nu ajunge rațiunea?

Papa Pius al XII-lea

Nu ajunge rațiunea? Biserica învață că îl putem cunoaște pe Dumnezeu cu rațiunea, dar și că este nevoie de Revelația Sa. De ce ambele?

Deşi raţiunea umană, simplu vorbind, e realmente capabilă, prin puterile şi cu lumina ei naturală, să ajungă la o cunoaştere adevărată şi sigură a unui Dumnezeu personal, care ocroteşte şi cârmuieşte lumea prin providenţa lui, precum şi la cunoaşterea unei legi naturale puse de Creator în sufletele noastre, există totuşi multe obstacole ce o împiedică să-şi folosească eficient şi rodnic puterea naturală, căci adevărurile referitoare la Dumnezeu şi la relaţiile dintre oameni şi Dumnezeu depăşesc în mod absolut ordinea lucrurilor sensibile şi, atunci când trebuie să se traducă în faptă şi să informeze viaţa, pretind dăruire şi renunţare.

În dobândirea unor astfel de adevăruri, spiritul omenesc întâmpină dificultăţi din partea simţurilor şi a imaginaţiei, precum şi din partea înclinaţiilor rele născute din păcatul strămoşesc. De aceea, în această materie, oamenii se conving uşor de falsitatea sau, cel puţin, de nesiguranţa unor lucruri ce ar vrea să nu fie adevărate.

Papa Pius al XII-lea
enciclica Humanis Generis

Recomandare: citiți CBC 36-38

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Fragmentul este luat dintr-un document al Papei Pius al XII-lea din 1950.

Citește enciclica (eng)

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 22 ianuarie 2017
ID intern: 00474