Nu poate exista dezacord între credință și rațiune

Catehismul Bisericii Catolice

Credință și știință.

„Deşi credinţa este deasupra raţiunii, nu poate exista niciodată un dezacord real între ele. De vreme ce acelaşi Dumnezeu care revelează misterele şi comunică credinţa a făcut să coboare în mintea omului lumina raţiunii, Dumnezeu nu s-ar putea nega pe sine însuşi, nici adevărul nu poate contrazice vreodată adevărul” (Vatican I).

„De aceea, cercetarea metodică în toate disciplinele, dacă este efectuată în mod cu adevărat ştiinţific şi conform normelor morale, nu va fi niciodată în opoziţie adevărată cu credinţa, pentru că realităţile profane şi realităţile de credinţă provin de la acelaşi Dumnezeu. Mai mult, cel care se străduieşte să cerceteze, cu smerenie şi statornicie, tainele realităţii, acela, chiar dacă nu-şi dă seama, este călăuzit de mâna lui Dumnezeu, care, susţinând toate lucrurile, le face să fie ceea ce sunt” (Gaudium et Spes)

Catehismul Bisericii Catolice, nr. 159

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Fragmentul este din Catehismul Bisericii Catolice, din partea I (Mărturisirea de credință), secțiunea I (Cred-Credem), capitolul III (Răspunsul omului dat lui Dumnezeu).

Citește online

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 12 februarie 2017
ID intern: 00492