Plângeți pentru voi înșivă

Ven. Fulton J. Sheen

Dintre toate lucrurile de pe pământ, ceea ce cunoaștem cel mai puțin este propria noastră persoană. Știm păcatele și defectele altora de o mie de ori mai bine decât pe ale noastre. Acest mare adevăr, se pare, a fost nebăgat în seamă pe drumul Calvarului. Femeile pioase l-au văzut doar pe Cristos suferind, pe care îl iubeau; nu l-au văzut însă pe Cristos iubitor, care suferea pentru ele. Erau întristate de durerea Lui, dar nu se vedeau pe ele însele drept cauză a acelei dureri. Păcatele lor, ca și ale mele, desigur, le-a luat asupra Sa, și parcă pentru a ne evidenția acest adevăr au izbucnit din străfundurile Preasfintei Sale Inimi cuvintele dureroase: „Plângeți nu pentru Mine, ci pentru voi înșivă”.

Ven. Fulton J. Sheen
(Stațiunile Căii Crucii)

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Cunoști viața Venerabilului Fulton J. Sheen?

Citește despre viața lui (Wikipedia, eng)

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 10 martie 2017
ID intern: 00518