Să fim noi hainele ce le așternem

Sf. Andrei Criteanul

Să alergăm pentru a-l însoți în graba Sa spre pătimire, și să îi imităm pe cei care îl întâlnesc, nu acoperindu-i drumul cu haine, ramuri de măslin sau palmier, ci făcând tot ce putem pentru a ne prosterna pe noi înaintea Sa, fiind smeriți și încercând să trăim așa cum ar dori El. […] În umilința Sa, Cristos a intrat în zonele întunecate ale lumii noastre căzute și este bucuros că a ajuns atât de înjosit pentru noi, bucuros că a venit și a trăit între noi și a fost părtaș naturii noastre pentru a ne ridica astfel din nou la El. […] Să așternem la picioarele Sale nu haine sau ramuri de măslin lipsite de viață, care încântă ochii doar câteva ore și apoi se uscă, ci pe noi înșine, îmbrăcați în harul Său, sau mai degrabă îmbrăcați cu totul în El. Noi cei care am fost botezați în Cristos trebuie să fim noi înșine hainele pe care le punem înaintea Sa.

Sf. Andrei Criteanul

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Cunoști viața Sf. Andrei Criteanul?

Citește despre viața lui

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 9 aprilie 2017
ID intern: 00561