Sângele lui Cristos

Sf. Ioan Gură de Aur

Sângele lui Cristos. Care sunt prefigurările pentru sângele lui Cristos? Care sunt semnificațiile din spatele străpungerii coastei Lui?

Vrei să cunoști puterea sângelui lui Cristos? Să ne amintim de prefigurările lui răsfoind paginile Vechiului Testament.

Jertfiți un miel de un an, spune Moise, și însemnați ușile cu sângele lui (cf. Ex 12,1-14). Ce spui tu, Moise? Când l-a salvat vreodată pe omul rațional sângele unui miel? Desigur, pare să răspundă el, nu pentru că este sânge, ci pentru că este imagine a Sângelui Domnului. Mai mult decât atunci, dușmanul va trece fără a dăuna dacă va vedea pe tocurile ușilor nu sângele vechiului simbol, ci pe cel al noii realități, viu și strălucitor pe buzele credincioșilor, pe ușa templului lui Cristos.

Dacă vrei să înțelegi și mai profund puterea acestui sânge, observă de unde a început să curgă și din care izvor a țâșnit. A fost vărsat pe cruce și a curs din coasta Domnului. De Isus mort și încă atârnat pe cruce, relatează Evanghelia, s-a apropiat un soldat care, cu o lovitură de suliță, i-a deschis coasta și a ieșit apă și sânge. Unul este simbolul Botezului, celălalt, al Euharistiei. Soldatul i-a deschis coasta: a deschis templul sacru, unde a descoperit o comoară și unde am bucuria de a găsi bogății splendide. Același lucru se poate spune și despre miel: iudeii au ucis victima și eu mă bucur de mântuire, rod al acelei jertfe.

Și a ieșit din coasta Lui sânge și apă (cf. In 19,34). Preaiubitule, să nu treci prea ușor peste acest mister. Mai am o altă semnificație mistică să îți explic. Am spus că acea apă și acel sânge sunt simbol al Botezului și al Euharistiei. Biserica s-a născut din aceste două Sacramente, din această baie de renaștere și de reînnoire în Duhul Sfânt prin Botez și Euharistie. Iar simbolurile Botezului și Euharistiei au ieșit din coasta Sa. Deci, Cristos a format Biserica din coasta Sa, așa cum Eva a fost formată din coasta lui Adam.

Pentru aceasta, Paul, vorbind despre primul om, folosește expresia: „Os din oasele mele, carne din carnea mea” (Gen 2,23), pentru a ne arăta coasta Domnului. Așa cum Dumnezeu a format femeia din coasta lui Adam, tot așa, Cristos ne-a dăruit apa și sângele din coasta Sa pentru a forma Biserica. Și după cum coasta lui Adam a fost atinsă de Dumnezeu în timpul somnului, tot așa, Cristos ne-a dat sângele și apa în timpul somnului morții Sale.

Vedeți în ce fel a unit-o Cristos cu Sine pe mireasa Sa, vedeți cu ce hrană ne hrănește. Prin Sângele Său ne naștem, cu Sângele Său ne hrănim. După cum femeia își hrănește copilul cu laptele său, tot așa, Cristos hrănește mereu cu Sângele Său pe cei pe care i-a renăscut.

Sf. Ioan Gură de Aur
(Cat. 3, 13-19: SCh 50, 174-177)

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]
Alte informații

Cunoști viața Venerabilului Fulton J. Sheen?

Citește despre viața lui (Wikipedia, eng)

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 14 aprilie 2017
ID intern: 00567