Sfânta și Marea Joi

În Sfânta și Marea Joi, dumnezeieștii Părinți care au rânduit bine pe toate, urmând tradiției dumnezeieștilor apostoli și sfintelor Evanghelii, ne-au predat să prăznuim patru taine: sfânta spălare a picioarelor; Cina cea de Taină, adică predarea cutremurătoarelor Taine; rugăciunea cea mai presus de fire; vânzarea Domnului.

Evanghelistul Ioan, amintindu-ne că Isus a spălat picioarele ucenicilor Săi în timpul Cinei celei de Taină, doreşte să ne înveţe că participarea la Euharistie este strâns legată de porunca slujirii frăţeşti. De fapt, de Împărtăşanie trebuie să ne apropiem cu convingerea şi hotărârea că trebuie să ne iubim, să ne slujim, să ne spălăm unii altora picioarele, aşa cum El le-a spălat ucenicilor Săi. Altfel, cuminecarea cu Trupul şi Sângele lui Cristos riscă să fie o osândă pentru noi: “Cine mănâncă şi bea, fără să ştie că este vorba de Trupul lui Cristos, mănâncă şi bea propria-i osândă” (1Cor 11,29).

“Spălarea picioarelor” este semnul primirii oaspetelui. Cu acest gest, Isus ne spune că ne primeşte pe toţi în casa Sa, în Împărăţia Sa, pentru că ne-a iertat şi nu ne consideră duşmani. Să luăm aminte la porunca Mântuitorului, care după ce a terminat de spălat picioarele ucenicilor, le spune: “Ceea ce Eu v-am făcut, faceţi-vă şi voi unii altora”. Prin urmare, după exemplul Său, fiecare suntem chemaţi în acest timp din Săptămâna Mare să ne slujim unii pe alţii şi să ne iubim cu o iubire divină, după modelul Său. (pr. Mihai Tegzeș)

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

În trista Săptămână Mare astăzi este o zi de lumină, o zi în care am primit două cadouri: Preoția și Euharistia. Două cadouri strâns legate, care nu pot exista unul fără de celălalt. Două cadouri pentru care trebuie să îi mulțumim Domnului. Rugându-ne pentru preoți și participând la Liturghie sunt doar două modalități de a o face.

Alte informații

Pasajul citat este luat dintr-o predică.

Citește textul integral

Bonus: încă o lectură.

Citește textul integral

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 28 aprilie 2016
ID intern: 00124