Sfânta și Marea Luni

În Sfânta și Marea Luni este pomenit fericitul Iosif cel preafrumos și smochinul care s-a uscat prin blestemul Domnului nostru Isus Cristos.

Iosif este preînchipuirea lui Cristos. Și Cristos a fost invidiat de iudeii cei de același neam cu el, a fost vândut de ucenicul lui cu treizeci de arginți, a fost închis într-o groapă întunecoasă, în mormânt. Sculându-se de acolo prin El Însuși împărățește peste Egipt, adică peste tot păcatul, îl învinge cu putere, conduce toată lumea și ca un iubitor de oameni ne răscumpără prin darea hranei celei de Taină, dându-se pe El Însuși pentru noi și ne hrănește cu pâinea cerească, cu Trupul Lui cel purtător de viață. Pentru aceasta facem astăzi pomenirea preafrumosului Iosif.

În aceeași zi mai pomenim smochinul care s-a uscat, pentru că dumnezeieștii evangheliști Matei și Marcu adaugă după întâmpinarea Domnului cu stâlpări în Ierusalim (la Florii) această minune. […] Pomul călcării poruncii a fost smochinul. Din frunzele lui și-au făcut acoperământ strămoșii noștri călcători de poruncă. Din pricină că n-a fost blestemat atunci, a fost blestemat acum de Cristos, ca un iubitor de oameni, ca să nu mai facă rod, care este pricina păcatului. Iar că păcatul se aseamănă cu smochina este lucru destul de limpede: are dulceața plăcerii, lipiciunea păcatului, iar în urmă usturimea și iuțimea conștiinței. Istoria smochinului a fost așezată aici pentru a ne îndemna la umilință, după cum istoria lui Iosif a fost așezată pentru a ne înfățișa pe Cristos. Fiecare suflet lipsit de orice roadă duhovnicească este un smochin. Dacă Domnul nu găsește în el odihnă, a doua zi, adică după viața aceasta de acum, îl usucă prin blestem și-l trimite în focul veșnic. („Deniile din Postul Mare”, Editura Trinitas, 1999)

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Am intrat în Săptămâna Mare, iar după tradiția răsăriteană astăzi se face pomenirea unui patriarh și… a unui smochin. Un prilej bun pentru o întoarcere în Vechiul Testament, pentru a ne aminti viața lui Iosif (și cum îl prefigurează el pe Isus Cristos), dar și de reflecție asupra roadelor pe care le dăm (sau nu le dăm).

Alte informații

Pasajul citat este luat dintr-o prezentare a Săptămânii Mari.

Citește textul integral

Bonus: încă o lectură.

Citește textul integral
Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 25 aprilie 2016
ID intern: 00120