Suntem mai... dezavantajați?

Sf. Ioan Gură de Aur

Suntem mai… dezavantajați? Evreii au asistat la minuni extraordinare cu Moise. Ce norocoși! Noi nu îl avem pe Moise cu noi. Să fim în pierdere?

Iudeii au văzut minuni. Și tu vei vedea și mai mari și mai vestite decât acelea pe care le-au văzut ei la ieșirea din Egipt. Tu nu l-ai văzut pe faraon înecat cu armata sa, dar l-ai văzut pe diavol scufundându-se cu oștirile sale. Iudeii au traversat marea, tu ai trecut peste moarte. Ei au fost eliberați de sub egipteni, tu, de sub diavoli. Ei au lăsat o sclavie barbară, iar tu, sclavia mult mai tristă a păcatului.

Vrei să cunoști în alt mod că ai fost onorat cu favoruri mai mari? Iudeii nu au putut să contemple atunci chipul strălucitor al lui Moise, deși era evreu și sclav ca și ei. Tu, în schimb, ai văzut chipul lui Cristos în gloria sa. Care a fost caracteristica primului Moise? Moise, spune Scriptura, era cel mai blând om de pe pământ (cf. Num 12,3). Desigur, această caracteristică putem să i-o atribuim și lui Moise al nostru, care era asistat de Spiritul preablând și de aceeași natură cu El. Moise ridica mâinile spre cer făcând să coboare mana, pâinea îngerilor. Moise al nostru își ridică mâinile spre cer și ne procură o hrană veșnică. Primul a lovit piatra, făcând să țâșnească izvoare de apă. Acesta atinge masa, lovește masa mistică și face să țâșnească izvoarele Duhului. Iată motivul pentru care masa este așezată în centru, ca un izvor, pentru ca turmele să vină la El din toate părțile și să se adape din apele Sale mântuitoare.

De aceea, având un asemenea izvor, o asemenea fântână a vieții, o masă așa de bogată de bunuri și așa de îmbelșugată cu favoruri spirituale, să ne apropiem cu inimă sinceră și cu o conștiință curată, pentru a obține har și iertare la timpul potrivit. Prin harul și milostivirea Fiului unul-născut al lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Cristos, să fie Tatălui și Spiritului Sfânt glorie, cinste, putere, acum și întotdeauna, și în vecii vecilor. Amin.

Sf. Ioan Gură de Aur
Cateheze

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]
Alte informații

Cunoști viața Sfântului Ioan Gură de Aur?

Citește despre viața lui

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 10 decembrie 2016
ID intern: 00416