Trebuie să îmi pară rău

pr. Raniero Cantalamessa

Trebuie să îmi pară rău? Dumnezeu dacă vrea, El care poate totul, mă poate ierta și fără părerea mea de rău. Nu? (Nu!)

Milostivirea lui Dumnezeu, în interiorul și în afara Sacramentului (Spovezii), nu pune condiții, dar ia în considerare o presupunere: căința păcătosului. În atotputernicia Sa, Dumnezeu poate face totul, în afară de un lucru. Nu poate face singur „o inimă căită și smerită”. Pentru a face aceasta, El are nevoie de consensul libertății noastre. Nu este o condiție, ci o limită pe care Dumnezeu însuși și-a pus-o, atunci când ne-a creat liberi.

El poate solicita cu harul Său, poate bate la ușă, dar nu o va dărâma, dacă cel care este înăuntru este zăvorât în refuzul său. Obstacolul adevărat în fața milostivirii lui Dumnezeu nu este gravitatea păcatului omului, ci împietrirea inimii, inima „necăită”. În Psalmul 51, se spune: „Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea Ta bunătate, și, după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea!”, dar apoi, păcătosul adaugă imediat: „Recunosc fărădelegea mea… Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și ce este rău înaintea Ta am făcut.”

Răul nu poate fi pur și simplu ignorat sau acoperit; trebuie să fie distrus, iar acest lucru nu are loc până ce persoana nu își asumă responsabilitatea lui și îl „recunoaște” ca fiind al său. Dumnezeu nu poate face acest lucru: trebuie să îl facă păcătosul.

pr. Raniero Cantalamessa
Chipul milostivirii

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Fragmentul este luat dintr-o carte apărută la Editura Sapientia.

Cumpără cartea

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 14 ianuarie 2017
ID intern: 00467