Trei tipuri de spirite

Sf. Grigore cel Mare

Trei tipuri de spirite (duhuri). Suntem trup și spirit. Dar există mai multe tipuri de spirite, toate invizibile, dar fiecare cu caracteristicile lui.

Dumnezeu atotputernic a creat trei duhuri: unul fără trup, altul în trup, dar fără a muri o dată cu acesta și al treilea, care moare o dată cu trupul. Cel care nu e în trup e duhul îngerilor; cel ce e în trup, dar nu moare o dată cu trupul, e duhul oamenilor; iar duhul care e în trup și moare o dată cu acesta e al animalelor domestice și al tuturor fiarelor.

Omul a fost rânduit deci la mijloc, să fie mai prejos decât îngerii și mai presus decât animalele. El are ceva în comun cu cele de sus și altceva, cu cele de jos, adică nemurirea sufletului e de la îngeri, iar moartea trupului e de la animale, până când biruința învierii va face să dispară însăși moartea trupului. Ținând de suflet, trupul va fi păstrat pentru totdeauna, deoarece sufletul însuși, ținând de Dumnezeu, se va păstra. Acest trup nu dispare complet nici la cei păcătoși, în timpul chinurilor, căci, dispărând mereu, mai rămâne pentru ca acei ce au păcătuit cu trupul și cu sufletul, deși trăind veșnic în esență, să moară fără încetare în trup și în suflet.

BONUS: Un dialog

PETRU. Mi s-a întâmplat odată să fiu de față la moartea unui frate. Brusc, în timp ce vorbea, și-a dat ultima suflare și, cel pe care îl văzusem mai devreme vorbind cu mine, l-am văzut acuma dintr-o dată mort. Dar n-am observat dacă sufletul său a ieșit sau nu, și mi se pare foarte greu de crezut că există un lucru pe care nimeni să nu-l poată vedea.

GRIGORE. Ce-i de mirare Petre, că n-ai văzut sufletul ieșind dacă nu-l vezi nici câtă vreme rămâne în trup? Oare socotești, în timp ce vorbești cu mine, că eu nu am suflet pentru că nu îl poți vedea în mine? Natura sufletului e invizibilă și astfel, sufletul iese nevăzut din trup, după cum nevăzut stăruie în el.

PETRU. Da, dar pot să îmi dau seama de viața sufletului care rămâne în trup din înseși mișcările trupului. Dacă sufletul n-ar fi în corp, membrele acestuia nu s-ar putea mișca. Însă după ce mișcări sau după ce fapte să văd viața de dincolo de trup a sufletului, astfel încât să deduc logic, din lucruri care se văd, ceea ce de fapt nu pot vedea?

GRIGORE. Poți, dar nu așa, ci în alt mod. După cum forța sufletului dă viață și pune în mișcare trupul, puterea lui Dumnezeu le umple pe toate câte le-a creat: unora le dă viață însuflețindu-le, altora le-o atribuie pentru a viețui, iar altora le-o dă numai pentru a exista. Căci nu ai cum te îndoi că Dumnezeu e creatorul și stăpânitorul, cel ce împlinește și toate le cuprinde, le transcende și le susține, necuprins și nevăzut. Cei care slujesc trebuie să caute să se asemene cu cel căruia îi slujesc: cine slujește celui nevăzut, nu ne vom îndoi că e, la rândul său, nevăzut. Dar cine să credem că sunt aceștia, dacă nu sfinții îngeri și duhurile celor drepți? După cum, privind mișcarea trupului, deduci viața sufletului care sălășluiește în trup pornind de la un indiciu minor, tot astfel trebuie să deduci și existența sufletului care părăsește corpul, pornind însă de la o rațiune superioară: el poate exista și nevăzut, de vreme ce trebuie să rămână în slujba creatorului nevăzut.

Sf. Grigore cel Mare
Dialoguri despre moarte

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Cunoști viața Sfântului Grigore cel Mare?

Citește despre viața lui

Fragmentul este din cartea „Dialoguri despre moarte”, apărută la Editura Amarcord.

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 15 noiembrie 2016
ID intern: 00378