A înviat! Nu este aici!

Marcu 16,6

A venit Iosif din Arimateea, membru respectat în Sinedriu, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi a îndrăznit să intre la Pilat şi să ceară trupul lui Isus. Pilat s-a mirat că murise deja şi, chemându-l pe centurion, l-a întrebat dacă a murit de mult. Aflând de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupul. După ce a cumpărat un giulgiu, l-a luat jos, l-a înfăşurat în giulgiu şi l-a pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă. Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt. Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Ioses, priveau unde l-au pus.

După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, şi Salome au cumpărat miresme ca să vină şi să-l ungă. Şi, dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii, au ajuns la mormânt când soarele răsărise şi ziceau una către alta: „Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt?” Dar privind, au observat că piatra fusese rostogolită; deşi era foarte mare. Intrând în mormânt, au văzut un tânăr aşezat la dreapta, îmbrăcat cu o haină lungă, albă, şi au fost cuprinse de spaimă. Dar el le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Îl căutaţi pe Isus Nazarineanul, cel răstignit. A înviat, nu este aici! Iată locul în care îl puseseră. Dar mergeţi şi spuneţi discipolilor lui şi lui Petru că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veţi vedea după cum v-a spus”. Ieşind, au fugit de la mormânt, căci tremurau de spaimă şi de uimire. Şi nu au spus nimănui pentru că se temeau.

Marcu 15,43-16,8 / Duminica 3 după Paști

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Tot aşa cum la Întrupare un înger i-a vestit Mariei că va da viaţă Fiului lui Dumnezeu, la fel şi acum, un înger vesteşte femeilor, viaţa: “Îl căutaţi pe Isus Nazarineanul, cel răstignit. A înviat, nu este aici.” Îngerul nu dă nici o explicaţie, doar anunţă cele întâmplate. Numai harul divin le-a ajutat pe femei să înţeleagă ceea ce nici măcar nu-şi imaginau: viaţa continuă după moarte şi existenţa Împărăţiei Raiului. Femeile – considerate cele din urmă în cultura orientală – nu aveau nici un drept, dar s-au dovedit mai atente şi mai harnice, mai devotate decât apostolii. Iubirea lor faţă de Învăţător a biruit frica morţii. Ele nu au fugit! Poate din această cauză, acestea au privilegiul să afle cele dintâi că Isus a înviat şi să fie şi cele dintâi ambasadoare ale Înviatului, primele vestitoare a ceea ce urma să devină inima şi esenţa întregii Evanghelii: anunţul veştii celei bune, Învierea. (pr. Tegzeș)

Alte informații

Citește din timp lecturile de duminică: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 14 mai 2016
ID intern: 00154