Deuteronom

The Bible Project (Torah Series)

Clipul oferă o prezentare a cărții Deuteronomului, ultima carte din Sfânta Scriptură. Este concluzia epică a Torei, în fapt un discurs al lui Moise, cu celebrul „Shema, Israel”. Încheierea cărții nu este cea așteptată: Moise nu ajunge în Țara Promisă, dar poporul este în pragul ei, cu un nou conducător: Iosua.

Vedeți AICI rapid toată seria Tora, cu subtitrările sigure (făcute de noi).

Clipul face parte din The Bible Project, de unde îl puteți descărca la rezoluție mare.

Clipul are subtitrare în limba română, ce poate fi descărcată de aici în varianta noastră. Mulțumim Teodora C. pentru traducere.

 

Durată: 5 min 53 secunde (plus mesajul de final)
Limba (audio): engleză
Subtitrare (text): română

Vezi pe YouTube (ORIGINAL) Vezi pe YouTube (VARIANTA SIGURĂ)

Etichete: *
Dacă nu vedeți subtitrarea în limba română, activați-o!

Dat fiind că subtitrările de pe YouTube sunt editabile colectiv, nu putem garanta pentru subtitrarea pe care o vedeți acum. Putem însă garanta pentru subtitrarea în forma prelucrată de noi (vedeţi linkul notat ca variantă sigură). Vedeți alăturat cum puteți descărca clipul și subtitrarea pregătită de noi.

Subtitrarea în limba română

Tim: Cartea Deuteronomului: concluzia epică a Torei. Și… dezvăluim finalul: Moise va muri! Pentru a înțelege această carte trebuie să ne amintim povestea de până acum.

Jon: Israelul a scăpat din sclavia Egiptului apoi a petrecut aproape un an pe lângă Muntele Sinai.

Tim: Aici au încheiat Legământul cu Dumnezeu, să asculte toate poruncile Lui

Jon: Apoi au rătăcit prin deșert timp de 40 de ani înainte să ajungă la râul Iordan, pe partea opusă față de Țara Promisă. Sunt gata să intre și aici începe cartea Deuteronomului.

Tim: Această carte este de fapt un discurs. Moise rostește aceste ultime cuvinte ca o încurajare pentru noua generație a Israelului care urmează să intre în țară. Discursul e împărțit în 3 mari părți.

Jon: Moise începe prima parte a discursului cu un ton sumbru pentru că evidențiază rebeliunea și împotrivirea israeliților care s-a petrecut în ultimii 40 de ani.

Tim: Aceasta este baza restului secțiunii de deschidere, care este provocarea lui Moise către noua generație, de a fi diferiți de părinții lor și a răspunde la harul lui Dumnezeu cu iubire și ascultare. Le amintește cele 10 Porunci, ca fundamentul Legământului apoi le spune această foarte cunoscută poruncă:

Jon: Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta.

Tim: În tradiția iudaică aceasta este numită Shema pentru că primul cuvânt evreiesc în această expresie este Shema (Israel). Aceasta a devenit o rugăciune foarte importantă în iudaism, spusă de 2 ori pe zi și subliniază devotamentul exclusiv al israeliților față de Dumnezeul lor, singurul Dumnezeu adevărat care i-a iubit, i-a salvat din sclavie.

Jon: Vor intra într-o țară în care lumea se închină la mulți alți dumnezei.

Tim: Și Moise crede că loialitatea față de Dumnezeul lor este singura cale spre viață. Observați aceste cuvinte cheie în Shema: ascultă și iubește. Veți găsi aceste cuvinte peste tot în prima secțiune a discursului. Cuvântul „ascultă” în ebraică e mai mult decât a lăsa undele sonore să intre în urechi. Include ideea de a răspunde la ceea ce auzi. Pentru Israel aceasta înseamnă a răspunde la harul lui Dumnezeu prin respectarea legilor Legământului.

Jon: „Ascultă” este tot timpul urmată de „iubește”.

Tim: Da, iubirea e adevărata motivație pentru a respecta legile. Israelul nu va asculta fără iubire și nu va iubi cu adevărat dacă nu va asculta. Există această strânsă legătură între iubire și ascultare de-a lungul întregii cărți. Așadar Moise le spune că dacă vor asculta și vor iubi vor răspunde chemării originare ca familie a lui Abraham: de a arăta tuturor națiunilor înțelepciunea și dreptatea lui Dumnezeu și a deveni astfel o binecuvântare pentru ele.

Jon: A doua mare secțiune a Deuteronomului e o serie lungă de legi și porunci.

Tim: De aici își ia cartea numele. „Deuteronom” înseamnă o a doua Lege, pentru că multe dintre aceste legi le-am auzit înainte. De fapt, în primele rânduri ale cărții ni se spune că Moise e aici explicând și clarificând legile. Deci el repetă și dezvoltă legile făcându-le relevante pentru această nouă generație.

Jon: Sunt legi despre cum să îl laude Israelul pe Dumnezeu, legi despre structura conducerii, legi despre dreptatea socială și apoi mai multe legi despre cultul lor.

Tim: După toate aceste legi, Moise îi previne care sunt consecințele ascultării sau neascultării, sau, în cuvintele lui, binecuvântarea sau blestemul. Dacă ascultă și iubesc, vor experimenta binecuvântări și abundență în pământurile lor și dacă nu, vor fi foamete și nenorociri și vor fi izgoniți din pământurile lor în exil.

Jon: Aceasta ne aduce la ultima secțiune a discursului său.

Tim: Aici Moise spune: „Am pus înaintea voastră viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alegeți viața.” Dar apoi lucrurile devin chiar interesante, pentru că, după 40 de ani cu acești oameni, Moise știe că ei nu vor asculta și le prezice eșecul și chiar și viitorul exil din Țara Promisă și se concentrează pe ceea ce crede că e sursa problemei: că ei au inimi împietrite și egoiste. Este ca și cum Israelul este incapabil să îl iubească cu adevărat pe Dumnezeu într-un mod care duce la ascultare.

Jon: Dar această problemă nu este unică pentru Israel.

Tim: Da, când Moise rostește aceste cuvinte despre binecuvântare și blestem leagă istoria Israelului, mergând la început, de istoria omenirii din Geneză 1-3.

Jon: Adam și Eva au fost binecuvântați de Dumnezeu, asemenea Israelului, li s-a dat să aleagă să aibă încredere și să asculte de Dumnezeu, asemenea Israelului.

Tim: Ei s-au revoltat și au adus blestemul asupra pământului, așa cum Moise știe că va face și Israelul. Aceste relatări sunt despre inima de piatră a Israelului, dar de fapt sunt o fereastră către condiția umană universală.

Jon: Dar Moise nu își pierde speranța complet.

Tim: Corect. El spune că într-un fel, de partea cealaltă a exilului Israelului, Dumnezeu promite că le va schimba inimile pentru ca într-o zi să poată cu adevărat asculta și iubi.

Jon: În capitolele finale Iosua este ales ca noul conducător al Israelului.

Tim: Apoi Moise ia întregul set de legi,

Jon: – pe care tocmai a prezis că Israelul le va încălca…

Tim: Exact, și le pune în Chivotul Legământului. Apoi Moise urcă pe vârful muntelui pentru ca să vadă Țara Promisă de la distanță, apoi moare și așa se încheie Tora.

Jon: Este un moment ciudat pentru a încheia o relatare, este chiar în punctul culminant. Vor asculta legile și vor trăi în credință în țară sau nu?

Tim: Povestea continuă chiar în Iosua, următoarea carte a Bibliei, dar aici se încheie Tora și se termină aici cu un motiv. Tora a fost scrisă pentru cei care fie sunt în afara țării fie așteaptă împlinirea promisiunii lui Dumnezeu de a binecuvânta întreaga lume. Acum, fiecare generație care citește Tora e chemată să spere în ceea ce a sperat Moise: o nouă inimă transformată care într-o zi va putea asculta și iubi cu adevărat.