Ca un miel dus la înjunghiere

Isaia 51,7

Noi toți rătăceam ca oile,
fiecare pe calea noastră.
Domnul a făcut să cadă asupra Lui păcatele noastre, ale tuturor.
Chinuit și umilit, El nu și-a deschis gura;
ca un miel dus la înjunghiere
și ca o oaie fără de glas înaintea celor care o tund,
așa nu și-a deschis gura.
Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege
Și cu cei făcători de rele a fost în moartea Lui,
deși nu săvârșise nici o nedreptate
și nu fusese înșelăciune în gura Lui.
Dar a fost voia Domnului să-l zdrobească prin suferință;
Și fiindcă și-a dat viața ca jertfă pentru păcat,
va vedea pe urmașii Săi, își va lungi viața
și lucrul Domnului în mâna Lui va propăși.
Scăpat de chinurile sufletului Său,
va vedea rodul ostenelilor Sale
și de mulțumire Se va sătura.
Prin suferințele Lui, Dreptul, Sluga Mea,
va îndrepta pe mulți,
și fărădelegile lor le va lua asupra Sa.
… El a purtat fărădelegile multora
și pentru cei păcătoși și-a dat viața.

Isaia 51,6-7.9-12

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații
Pasajul este din Isaia, capitolul 51. Găsești tot textul online pe DeiVerbum.ro.

 

Citește textul integral

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 12 aprilie 2017
ID intern: 00564