Eu am văzut și am dat mărturie

Ioan 1,34

Mielul lui Dumnezeu
A doua zi, l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Acesta este cel despre care am spus: «După mine vine un bărbat care a ajuns înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Eu nu-l cunoşteam, dar am venit să botez cu apă, ca, prin aceasta, el să fie făcut cunoscut lui Israel»”. Ioan a dat mărturie, spunând: „Am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer şi a rămas deasupra lui. Eu nu-l cunoşteam, însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis: «Acela deasupra căruia vei vedea Duhul coborând şi rămânând peste el, el este cel care botează în Duhul Sfânt». Eu am văzut şi am dat mărturie: acesta este Fiul lui Dumnezeu”.

Ioan 1,29-34 / Sf. Ioan Botezătorul

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Eu am văzut şi am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta a fost mărturia lui Ioan Botezătorul şi prin aceasta şi-a îndeplinit misiunea sa, şi-a atins scopul vieţii, sensul existenţei sale. Fiecare om are un scop pe acest pământ pe care trebuie să-l atingă. Catehismul ne spune că Dumnezeu l-a creat pe om ca să-l cunoască, să-l iubească, să-l slujească şi aşa să dobândească viaţa veşnică. Mai pe scurt, sfântul Irineu spune că omul a fost creat pentru gloria lui Dumnezeu.

Ioan Botezătorul mărturiseşte cu toată convingerea că Isus este Fiul lui Dumnezeu, fiindcă la botezul acestuia l-a auzit pe Tatăl ceresc spunând: Acesta este Fiul meu preaiubit, şi l-a văzut pe Spiritul Sfânt coborându-se asupra Mântuitorului sub chip de porumbel (Mt 3,16-17). Ioan şi-a împlinit menirea. Nouă, ca să ne împlinim menirea, cine ne va da convingerea necesară că Isus este Fiul lui Dumnezeu, că este Domnul nostru? Sub ce formă, semn îl putem descoperi pe Spiritul Sfânt? Răspunsul: Biserica lui Isus este opera Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfânt. În ea găsim atât glasul Tatălui şi Fiului, cât şi semnele Spiritului Sfânt. (pr. Dancă)

Alte informații

Citește din timp lecturile sărbătorii: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 7 ianuarie 2017
ID intern: 00460