Eu voi păstori turma Mea

Ezechiel 34,15

Așa spune Domnul Dumnezeu:
„Iată, Eu, Eu însumi voi purta grijă de oile Mele și le voi cerceta!
Așa cum se îngrijește un păstor de turmă
în ziua când se află în mijlocul turmei sale împrăștiate,
tot așa mă voi îngriji Eu de turma Mea
și o voi salva din toate locurile unde a fost împrăștiată
în ziua înnorată și întunecată.
În pășunea cea mai bună le voi paște
și pe munții cei mai înalți ai lui Israel va fi staulul lor;
acolo se vor odihni, în staulul cel mai bun,
și vor paște într-o pășune grasă, pe munții lui Israel.
Eu voi păstori turma Mea
și Eu le voi face să se odihnească, zice Domnul Dumnezeu.
Oaia pierdută o voi căuta, pe cea rătăcită o voi aduce înapoi,
pe cea rănită o voi bandaja, pe cea slăbită o voi întări,
voi avea grijă de cea grasă și de cea puternică.
Le voi păstori cu dreptate.

Ezechiel 34,11-12.14-16

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Pasajul este din Ezechiel 34. Găsești tot textul online pe DeiVerbum.ro.

Citește textul integral
Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 15 martie 2017
ID intern: 00524