Ia Pruncul și fugi în Egipt

Matei 2,13

Fuga în Egipt
După ce au plecat ei, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif şi i-a zis: „Scoală-te, ia copilul şi pe mama lui, fugi în Egipt şi stai acolo până când îţi voi spune, pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă”. Sculându-se, a luat copilul şi pe mama lui în timpul nopţii şi a plecat în Egipt. A rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: Din Egipt l-am chemat pe fiul meu.

Uciderea copiilor nevinovaţi
Atunci Irod, văzând că a fost înşelat de magi, s-a înfuriat şi a trimis să fie ucişi, în Betleem şi în toate împrejurimile sale, toţi copiii de la doi ani în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia: Un ţipăt s-a auzit în Rama. Plângere şi tânguire mare. Rahela îşi plânge copiii şi nu vrea să fie mângâiată, pentru că nu mai sunt.

Întoarcerea din Egipt
După ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif în Egipt şi i-a spus: „Scoală-te, ia copilul şi pe mama lui şi mergi în ţara lui Israel, pentru că au murit cei care căutau să ia viaţa copilului”. El s-a sculat, a luat copilul şi pe mama lui şi a intrat în ţara lui Israel. Auzind că Arhelau domnea în Iudeea în locul tatălui său Irod, s-a temut să meargă acolo. Înştiinţat în vis, s-a dus în părţile Galileii şi a venit să locuiască în cetatea numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeţi: „Se va chema Nazarinean”.

Matei 2,13-23 / A II-a zi de Crăciun

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Naşterea Mântuitorului lumii este, iubiţii mei, marele avertisment dat omului de azi, ca să-şi ridice ochii la steaua Bethleemului şi să recunoască stăpânirea suverană a lui Cristos peste toate domeniile vieţii şi activităţii sale; să se lase luminat şi călăuzit de adevărul veşnic vestit de Cristos şi să se nutrească cu Pâinea Trupului lui Cristos şi cu apa vie a harurilor izvorâte din coasta străpunsă a lui Cristos “Calea, Adevărul şi Viaţa”.

Doamne, care Te-ai coborât la noi ca să ne ridici şi să ne uneşti prin Tine cu Tatăl, vrem să nu ne mai rupem de Tine, izvorul existenţei, activităţii şi fericirii noastre. Doamne, fii cu noi când lucrăm, ca să lucrăm cum ai lucrat Tu. Doamne, fii cu noi când mâncăm şi ne distrăm, ca s-o facem cum ai făcut Tu la nunta din Cana. Doamne, fii cu noi în toate căile noastre, precum ai fost odinioară cu ucenicii pe drumurile Galileii. Doamne, fii cu noi când suntem copleşiţi de osteneli şi suferinţe, ca să ne odihnim şi întărim cum ai făcut-o Tu. Doamne, rămâi pururi cu noi în Bethleemul sufletului nostru. Curăţă-l şi împodobeşte-l cu smerenia, blândeţea, răbdarea şi iubirea Ta. Fii Tu Stăpânul şi Cârmuitorul fiinţei noastre întregi, şi nu îngădui să-Ţi profanăm locaşul şi să Te izgonim vreodată din inima noastră. Amin.  (pr. Neamțiu)

Alte informații

Citește din timp lecturile sărbătorii: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 26 decembrie 2016
ID intern: 00447