Îl trimit pe îngerul Meu înaintea feței Tale

Marcu 1,2

Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Aşa cum este scris în profetul Isaia: Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el îţi va pregăti calea. Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui. Ioan Botezătorul a apărut în pustiu, predicând botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Întreaga regiune a Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului veneau la el şi erau botezaţi de el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă şi încins la mijloc cu o cingătoare din piele; mânca lăcuste şi miere sălbatică şi predica zicând: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg cureaua încălţămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza cu Duhul Sfânt”.

Matei 1,1-8 / Duminica dinaintea Botezului Domnului

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Timp de trei sute de ani, nici o voce de profet nu se mai auzise în Israel. “Nu mai este profet”, se plânge psalmistul (73,10). Tăcea oare Dumnezeu? Se hotărâse să nu mai vorbească poporului Său? După trei sute de ani Dumnezeu sparge în sfârşit tăcerea. Trimite un alt profet: pe Ioan Botezătorul. Prin El Dumnezeu a vorbit din nou, cu “glasul celui ce strigă în pustie”. În Ioan oamenii recunoşteau încă o dată glasul şi autoritatea unui profet. Aşa că au venit la el. “Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim”. El venise ca ultimul şi cel mai mare dintre profeţii Vechiului Testament. Venise să arate spre El, spre cel pe care Israelul îl aştepta: Mesia, Mântuitorul, Lumina lumii. Dintre toţi profeţii care l-au vestit pe Mesia, Ioan a fost singurul care a avut privilegiul de a-l arăta şi a spune: “Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”. De aceea icoana Sfântului Ioan Botezătorul are poziţia de onoare lângă Cristos pe iconostasele bisericilor răsăritene. (pr. Coniaris)

Alte informații

Citește din timp lecturile sărbătorii: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 31 decembrie 2016
ID intern: 00453