Înălțarea - de ce 40 de zile?

Brant Pitre

Înălțarea, așa cum se găsește în Faptele Apostolilor, relatează evenimentul Înălțării lui Isus la Templul ceresc. Luca menționează că Înălțarea a avut loc la 40 de zile după Învierea lui Isus. De ce menționează Luca acest lucru și care este semnificația numărului 40, în special pentru Înălțarea Domnului Isus? Secvență publicată de CatholicProductions.com și tradusă de Ofelia Antal.

Durată: 6 min 3 secunde
Limba (audio): engleză
Subtitrare (text): română

Vezi pe YouTube originalul

Etichete: *

Din prima lectură de astăzi avem de fapt relatarea Înălțării lui Isus, și anume din Faptele Apostolilor cap. 1. Să deschidem acolo și să citim relatarea lui Luca despre Înălțare, pentru că de fapt Luca și numai el, în Faptele Apostolilor, ne oferă o relatare amănunțită despre timpul scurs între Înviere și Înălțare, și apoi narează cele întâmplate în acea zi a Înălțării, cu multe amănunte, la care noi să reflectăm. Sunt primele 11 versete din Faptele Apostolilor. Iată relatarea lui Luca: «În prima carte, o, Teofil, am tratat despre tot ce a făcut și a învățat Isus de la început până în ziua în care a fost înălțat, după ce i-a instruit, prin Duhul Sfânt, pe apostolii pe care îi alesese. Lor li s-a prezentat viu, după pătimirea Sa, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de 40 de zile și vorbindu-le despre Împărăția lui Dumnezeu. Și în timp ce era cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte promisiunea Tatălui pe care, zicea El, „ați auzit-o de la Mine: căci Ioan a botezat cu apă, dar după nu multe zile voi veți fi botezați în Duhul Sfânt”. Atunci, cei care se adunaseră l-au întrebat, zicând: „Doamne, în acest timp vei restabili împărăția lui Israel?” Dar El le-a zis: „Vouă nu vă este dat să cunoașteți timpurile sau momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate. Însă voi veți primi o putere, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria și până la marginile pământului”. Și spunând acestea, sub privirile lor, Isus a fost înălțat și un nor l-a ascuns din ochii lor. În timp ce erau cu ochii ațintiți spre cer și El se înălța, iată, doi bărbați le-au apărut în haine albe și le-au spus: „Bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Isus, care a fost înălțat de la voi la cer, va veni tot așa cum l-ați văzut mergând spre cer.”» Sfârșitul primei lecturi.

Bine. Mai multe lucruri ies în evidență citind relatarea lui Luca despre Înălțare. Primul este încadrarea în timp. Observați că Luca precizează foarte clar că aceasta are loc la 40 de zile după Învierea lui Isus. Prima întrebare pe care ne-o punem e deci: care e semnificația acestor 40 de zile? Al doilea lucru care e important: observați că atunci când Isus se înalță la cer, când e înălțat la cer, El se înalță la cer într-un nor. De ce se întâmplă așa? Care este semnificația norului? De exemplu ne putem gândi la Vechiul Testament, 2Regi 1: avem o relatare cu Ilie înălțat la cer într-un car de foc. Deci ce semnifică faptul că Isus s-a înălțat la cer într-un nor – de ce nu într-un car de foc sau de ce nu dispare pur și simplu? Care este motivația pentru nor? Al treilea și ultimul lucru, e foarte important: ce înseamnă să spunem că Isus s-a înălțat la cer? Ce înseamnă cerul? Ce a însemnat pentru apostoli, pentru iudeii din sec. I să spună că s-a înălțat la cer? Să le analizăm puțin pe fiecare dintre ele.

Primul lucru de care vreau să mă ocup sunt cele 40 de zile. Dacă citiți Noul Testament în lumina Vechiului Testament, observați că numărul 40 este un număr plin de semnificație. De fiecare dată când vedeți numărul 40, mai ales când e vorba de 40 de zile și 40 de nopți, se referă întotdeauna la două lucruri: este un timp de tranziție și este un timp al purificării și pregătirii. În acest caz… Poate vă întrebați de unde vin cu astfel de idei. În primul rând, dacă priviți în Geneză, cap. 7 și 8, veți vedea că cele 40 de zile și nopți ale potopului sunt un timp de purificare de păcat, astfel că lumea e curățată de păcatul și violența ce au dus la potop. Însă este și un timp al tranziției de la perioada dinainte de potop la perioada de după potop. Vor avea loc modificări importante în legământ, în cum era după potop comparativ cu înainte de potop, cu Noe. Noe primește permisiunea să mănânce carne, viața omului este scurtată, genul acesta de modificări. În al doilea rând, dacă ne uităm la Cartea Exodului, israeliții petrec 40 de ani în pustie. Ce înseamnă acesta? E un timp de purificare Dumnezeu purificându-i de păcatele pe care le aveau când erau în Egipt, dar îi și pregătește: e o tranziție spre viața în Țara Promisă.

Și în cele din urmă, chiar în Noul Testament, vedem că Isus petrece 40 de zile și 40 de nopți în pustiu: merge în pustiu pentru a fi ispitit, testat, pentru a se pregăti și a face tranziția către activitatea publică, când va începe să facă minuni. Iată ce face mereu numărul 40: purificare, tranziție, pregătire – aceste lucruri. Dacă privim deci cele 40 de zile de după Înviere, ce face Isus? Își pregătește ucenicii pentru plecarea Sa prin Înălțarea la cer, dar îi și purifică de ideile greșite privitoare la natura Împărăției. Ei întrebă: „Doamne, în acest timp vei restaura Împărăția lui Israel?” Par că încă mai așteaptă o manifestare pământească a restaurării lui Israel și a Împărăției lui Dumnezeu. Isus le răspunde: „Vouă nu vă e dat să cunoașteți timpurile sau momentele pe care le-a stabilit Tatăl. Voi rămâneți în oraș și așteptați să fiți îmbrăcați cu puterea Duhului Sfânt.” Așa avea să vină Împărăția lui Dumnezeu în ei, într-un fel la care nu se așteptau. Vom vorbi mai multe despre aceasta la sărbătoarea Rusaliilor. Acum însă, aceasta este semnificația celor 40 de zile: purificare, pregătire și tranziție. Dar ce înseamnă că Isus a fost luat la cer într-un nor, care e semnificația norului?