Înger, apostol sau mucenic?

stihire

Ce te vom numi, Proorocule: înger, apostol sau mucenic? Înger, că ai viețuit ca fiind fără de trup; apostol, că ai învățat pe păgâni; și mucenic, că ți s-a tăiat capul pentru Cristos? Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Pomenirea tăierii capului Înaintemergătorului săvârșim, care atunci în tipsie a izvorât vărsări de sânge, iar acum la marginile lumii varsă tămăduiri.

Astăzi, chipul cel de lucru necuvios, maica uciderii pe prea spurcata fiica sa, cea din împreunare fără de lege, a umplut-o de răutate prin sfat cu chip de ucidere, împotriva celui de Dumnezeu ales, celui mai mare decât toți proorocii. Pentru că, făcând ospăț Irod cel prea spurcat de ziua necuratei nașterii sale, cu jurământ a rânduit pe fiica sa să ceară cinstit capul cel de minuni izvorâtor, al propovăduitorului de Dumnezeu, ceea ce a și săvârșit cel fără de minte, pentru jocul femeiesc, dându-i-l ei în loc de plată dar, din pricina jurământului. Însă n-a încetat tăinuitorul venirii lui Hristos și, după sfârșit, a defăima amestecarea lor, cea urâtă de Dumnezeu, ci, defăimându-o, a strigat, zicând: Nu se cade ție să fii în desfrânare cu femeia fratelui tău Filip. O, zi de naștere ucigătoare de prooroc și ospăț plin de vărsări de sânge! Dar noi, cu gând binecredincios, la tăierea Înaintemergătorului cu haine albe îmbrăcându-ne, prăznuim bucurându-ne, ca în zi binevestită, și-l rugăm pe dânsul să se roage Treimii, ca să ne mântuiască pe noi de ocara patimilor și să mântuiască sufletele noastre.

stihiri la Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Fragmentul este luat din mineiul pe ziua de 29 august.

Minei

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 29 august 2016
ID intern: 00286