Intrarea în Templu a Maicii Domnului

Pe când mergeau, au intrat într-un sat. Acolo l-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta. Aceasta avea o soră numită Maria care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei. Venind la el, i-a zis: „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!” Domnul i-a răspuns: „Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijeşti şi te frămânţi, însă un lucru este necesar: Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată”. În timp ce spunea acestea, o femeie din mulţime şi-a ridicat vocea şi a spus: „Fericit sânul care te-a purtat şi pieptul la care ai supt!” Dar el a zis: „Mai degrabă, fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păstrează!”

Luca 10,38-42;11,27-28 / Intrarea în Templu a Maicii Domnului

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Sărbătoarea de azi să ne fie prilej şi îndemn de a ne revizui viaţa de până acum în lumina Modelului de consfinţire al Preacuratei, iar actul de consfinţire pe care îl vom reînnoi să ne transforme fiinţa într-o continuă jertfă vie străbătută de văpaia iubirii faţă de Dumnezeu, Stăpânul şi Părintele nostru. Dată fiind însă repetata experienţă a slăbiciunii şi nestatorniciei firii noastre, să facem această consfinţire prin Inima Neprihănită a Mariei, Mama noastră, rugând-o să ne dobândească de la Fiul ei harul fidelităţii şi statorniciei în slujirea lui Dumnezeu. “Mijlocitoare şi acoperemânt vieţii mele te pun, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, tu mă îndreaptă la ocrotirea ta, ceea ce eşti pricina bunătăţilor şi credincioşilor întărire, singura întru totul lăudată.” (2 Paraclis, cântarea a III-a). Amin. (pr. Neamțiu)

Alte informații

Citește din timp lecturile din zilele de sărbătoare: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 21 noiembrie 2016
ID intern: 00383