Înviat-a Cristos și viața stăpânește

Sf. Ioan Gură de Aur

Unde-ți este moarte, boldul?

Unde-ți este iadule, biruința?

Înviat-a Cristos și tu ai fost nimicit.

Sculatu-s-a Cristos și au căzut diavolii.

Înviat-a Cristos și se bucură îngerii.

Înviat-a Cristos și viața stăpânește.

Înviat-a Cristos și nici un mort nu este în groapă; căci Cristos sculându-se din morți, începătură celor adormiți

s-a făcut.

Lui se cuvine slavă și stăpânire în vecii vecilor.

Amin!

Sf. Ioan Gură de Aur
predică la Duminica Învierii

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Citatul este luat dintr-o predică la sărbătoarea Învierii Domnului.

Citește textul integral

Cunoști viața Sfântului Ioan Gură de Aur?

Citește despre viața lui

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 1 mai 2016
ID intern: 00131