Îți mai lipsește un lucru

Luca 18,22

Odată, un om cu vază l-a întrebat: „Învăţătorule bun, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Isus i-a spus: „De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu. Cunoşti poruncile: Să nu comiţi adulter! Să nu ucizi! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!” El i-a spus: „Toate acestea le-am păzit din tinereţe”. Auzind aceasta, Isus i-a spus: „Îţi mai lipseşte un lucru: vinde tot ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în ceruri, apoi vino şi urmează-mă!” Dar el, auzind acestea, s-a întristat deoarece era foarte bogat. Văzând că s-a întristat, Isus a spus: „Cât de greu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu cei care au bogăţii! Pentru că este mai uşor ca o cămilă să treacă prin urechea acului, decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”. Cei care l-au ascultat i-au spus: „Atunci, cine se poate mântui?” El le-a spus: „Ceea ce este imposibil la oameni este posibil la Dumnezeu”.

Luca 18,18-27 / Duminica 30 după Rusalii

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Tânărul lăsase ca bunurile lui să crească asemenea unui zid între el şi Dumnezeu. Isus nu a avut nevoie decât de o privire pentru a-l diagnostica, privind în sufletul lui. De aceea i-a spus: “Du-te şi vinde tot ce ai.” Aceste cuvinte sunt ca o operaţie chirurgicală! Pentru că Isus este Medicul Bun, dar şi Chirurgul Bun. El crede în remedii drastice atunci când problemele sunt profunde şi acute. De aceea, spune el, “dacă bogăţia ta te face să păcătuieşti, tai-o”. Acest om era atât de lipit de bunurile sale materiale încât doar o operaţie chirurgicală îl mai putea salva. (pr. Coniaris)

Alte informații

Citește din timp lecturile de duminică: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 26 noiembrie 2016
ID intern: 00394