Litania sfinților

(Litaniae Sanctorum)

Litania sfinților în două variante: latină, respectiv engleză.

Durată: 8 min 10 sec (5 min 46 secunde)
Limba (audio): latină/engleză

Vezi pe YouTube (1)  Vezi pe YouTube (2)

Etichete: *

LITANIA TUTUROR SFINŢILOR

Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, miluieşte-ne,
Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, auzi-ne,
Cristoase, ascultă-ne,
Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne noi,
Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi,
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, (*).
Sfinte Mihail, *
Sfinte Gabriel, *
Sfinte Rafael, *
Toţi sfinţii îngeri, *
Sfinte Abraham, *
Sfinte Moise, *
Sfinte Ioane Botezătorule, *
Sfinte Iosife, *
Toţi sfinţii patriarhi şi profeţi, *
Sfinte Petre, *
Sfinte Paul, *
Sfinte Andrei, *
Sfinte Iacob, *
Sfinte Ioane, *
Sfinte Matei, *
Sfinte Filip, *
Sfinte Bartolomeu, *
Sfinte Toma, *
Sfinte Iacob al lui Alfeu, *
Sfinte Iuda Tadeu, *
Sfinte Simon, *
Sfinte Matia, *
Sfinte Marcu, *
Sfinte Luca, *
Sfântă Maria Magdalena, *
Toţi sfinţii ucenici ai Domnului, *
Sfinte Grigore, *
Sfinte Ignaţiu, *
Toţi sfinţii papi şi episcopi, *
Sfinte Ambroziu, *
Sfinte Augustin, *
Sfinte Ieronim, *
Sfinte Vasile, *
Sfinte Ioane Gură-de-Aur, *
Sfântă Tereza, *
Sfântă Ecaterina de Siena, *
Toţi sfinţii învăţători ai Bisericii, *
Sfinte Ştefan, *
Sfinte Laurenţiu, *
Sfinte Gheorghe, *
Sfinte Dumitru, *
Sfinte Maximilian Kolbe, *
Sfinte Sava Buzoianu, *
Sfinţilor martiri din Tomis, *
Toţi sfinţii martiri, *
Sfinte Ioan Maria Vianney, *
Sfinte Francisc Xaveriu, *
Sfinte Vincenţiu de Paul, *
Toţi sfinţii preoţi şi misionari, *
Sfinte Antoniu, *
Sfinte Benedict, *
Sfinte Bernard, *
Sfinte Dominic, *
Sfinte Francisc, *
Sfinte Antoane de Padova, *
Fericite Ieremia Valahul, *
Toţi sfinţii monahi şi pustnici, *
Sfântă Agneza, *
Sfântă Agata, *
Sfântă Lucia, *
Sfântă Cecilia, *
Sfântă Anastasia, *
Sfântă Tereza a Pruncului Isus, *
Toate fecioarele sfinte, *
Sfântă Monica, *
Sfântă Brigitta, *
Sfântă Elisabeta, *
Toate femeile sfinte, *
Toţi sfinţii şi sfintele lui Dumnezeu, *

Fii milostiv, iartă-ne, Doamne,
Fii milostiv, ascultă-ne, Doamne,

De orice rău, mântuieşte-ne, Doamne,(**)
De orice păcat, **
De ispitele diavolului, **
De mânie, ură şi orice rea voinţă, **
De duhul necurăţiei, **
De duhul orgoliului, **
De duhul dispreţului şi al trădării, **
De duhul indiferenţei şi al trândăviei, **
De duhul tristeţii şi al disperării, **
De întunecarea spiritului, **
De împietrirea inimii, **
De furtună şi alte catastrofe, **
De foamete, război şi molimă, **
De poluarea pământului, **
De moarte neprevăzută, **
De moarte veşnică, **
Prin misterul naşterii şi vieţii tale sfinte, **
Prin patima şi moartea ta, **
Prin Învierea şi Înălţarea ta la cer, **
Prin trimiterea Duhului Sfânt, **
Prin rămânerea ta cu noi până la sfârşitul lumii,**
În ziua judecăţii, **

Noi, păcătoşii, te rugăm, ascultă-ne. (***)
Ca să luminezi pe Sfântul Părinte, pe episcopi şi pe preoţi, ***
Ca să umpli pe toţi creştinii cu puterea Duhului Sfânt, ***
Ca să reînnoieşti în Biserica ta credinţa, speranţa şi iubirea, ***
Ca să deschizi urechile celor necredincioşi pentru Cuvântul tău, ***
Ca să întăreşti Biserica ta în încercări şi în timpuri grele, ***
Ca să dăruieşti vrăjmaşilor ei harul convertirii, ***
Ca să binevoieşti a da poporului tău unire, ***
Ca să binevoieşti a da tuturor popoarelor lumii pace şi libertate, ***
Ca să le fereşti de folosirea greşită a puterii şi de orice nedreptate, ***
Ca să binevoieşti a ajuta pe toţi oamenii să beneficieze de bunurile pământului, ***
Ca să binevoieşti a umple sufletele noastre de dragoste şi milă, ***
Ca să binecuvântezi pe toţi aceia care ne fac bine, ***
Ca să dăruieşti celor căsătoriţi harul fidelităţii conjugale, ***
Ca să-i ajuţi pe părinţi şi pe copii să se înţeleagă unii pe alţii, ***
Ca să binevoieşti a trezi sufletele noastre la pocăinţă şi la adevărata înnoire a vieţii, ***
Ca să binevoieşti a ne da harul să rămânem credincioşi în slujirea ta, ***
Ca să binevoieşti a ne da harul să fim pregătiţi la venirea ta, ***
Ca să binevoieşti a da odihnă veşnică tuturor credincioşilor răposaţi, ***
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne!
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne!
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi!

Să ne rugăm:
Te rugăm, Doamne, să asculţi rugile celor care te imploră şi să te miluieşti de noi, care mărturisim numele tău, pentru ca în bunătatea ta, să ne dai iertare şi pace. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

sau

Dumnezeule de la care vin dorinţele sfinte, hotărârile bune şi faptele drepte, dă slujitorilor tăi pacea pe care numai tu o poţi da, pentru ca inimile noastre fiind supuse poruncilor tale şi îndepărtându-se groaza de duşmani, timpurile noastre să rămână liniştite, prin ocrotirea ta. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.