Nașterea Maicii Domnului

Marta şi Maria
Pe când mergeau, au intrat într-un sat. Acolo l-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta. Aceasta avea o soră numită Maria care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei. Venind la el, i-a zis: „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!” Domnul i-a răspuns: „Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijeşti şi te frămânţi, însă un lucru este necesar: Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată”.

În timp ce spunea acestea, o femeie din mulţime şi-a ridicat vocea şi a spus: „Fericit sânul care te-a purtat şi pieptul la care ai supt!” Dar el a zis: „Mai degrabă, fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păstrează!”

Luca 10,38-42; 11,27-28 / Nașterea Maicii Domnului

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Maria, spre care converg razele de nădejde a celor două Testamente, este centrul întregului sistem planetar, deoarece Ea a născut nu un soare oarecare, ci Soarele tuturor sorilor, pe Cristos Dumnezeu. De aceea, pe bună dreptate, Biserica o întâmpină, azi, pe Preacurata cu imnul din troparul pe care l-am citat la început: “Naşterea ta, Născătoare de Dumnezeu, bucurie a vestit la toată lumea, căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Cristos Dumnezeul nostru (…)”.

Leagănul, pe care Ana din Nazaret îl mişcă cu piciorul, transformă suspinele patriarhilor şi profeţilor în lacrimi de bucurie; spre acest leagăn privesc cântând corurile îngereşti şi priveşte cu iubire însuşi Cuvântul veşnic, căci în el respiră fiinţa plăpândă care-i va da trup omenesc; şi tot spre acest leagăn privesc toţi pământenii, din trecut, prezent şi viitor, căci el a adus viaţa pentru toţi. Şi, dacă această copilă a fost iubită odinioară de către cei din Nazaret pentru candoarea şi frumuseţea ei unică, ea este iubită şi venerată în mod unic de toată suflarea creştinească ce şi-a mai păstrat dreapta cumpănă a minţii, împlinindu-se astfel profeţia făcută de Maria cu ocazia vizitei sale la Elisabeta, îndată după Bunavestire: “Căci iată de acum mă vor ferici toate popoarele” (Luca I, 48). (pr. Neamțiu)

Alte informații

Citește din timp lecturile sărbătorii: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 8 septembrie 2016
ID intern: 00299